Concrete informatie over verkiezingen vindt u vanaf ongeveer 4 weken vóórdat er verkiezingen zullen zijn van velsen.nl

Er zijn verkiezingen voor:

 • Gemeenteraad (elke 4 jaar)
 • Provinciale Staten (elke 4 jaar)
 • Tweede Kamer der Staten Generaal (elke 4 jaar. Er kunnen tussentijds verkiezingen komen als binnen deze 4 jaar het kabinet 'valt'.)
 • Europees Parlement (elke 5 jaar)
 • Algemeen Bestuur van de Waterschappen (elke 4 jaar, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten).

Voordat er verkiezingen plaatsvinden, geeft Gemeente Velsen informatie over onder meer de volgende zaken:

 • waar u kunt gaan stemmen
 • hoe u kunt stemmen
 • wat u moet doen als u zelf niet de mogelijkheid heeft om te gaan stemmen
 • welke politieke partijen en kandidaten verkiesbaar zijn
 • welke stemdistricten er zijn
 • informatie over oproepkaarten

Wanneer mag u stemmen?

U moet 18 jaar of ouder zijn, moet ingeschreven staan bij de gemeente Velsen, u mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht en dient u te beschikken over de Nederlandse nationaliteit (of als niet-Nederlandse EU-onderdaan krijgt u een stempas als u zich heeft laten registreren als kiezer).

Bij het stemmen moet u zichzelf kunnen legitimeren; u heeft identificatieplicht en moet kunnen bewijzen wie u bent. Dat kan alleen met een geldig document (het document mag alleen voor het stemmen 5 jaar verlopen zijn), zoals o.a. een Nederlands paspoort of identiteitskaart, een geldig Nederlands rijbewijs.

Stemmen voor een ander: volmacht

Kunt u niet stemmen? Geen nood, u kunt een ander voor u laten stemmen (volmacht geven). U vult de achterkant van uw stempas in (machtiging) en geeft die met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs aan een ander. Die persoon moet wel in Velsen wonen. Woont de ander niet in Velsen maar is die wel stemgerechtigd voor dezelfde verkiezingen? Of heeft u nog geen stempas binnen? Dan kunt u hier een formulier volmacht downloaden.

Overal stemmen in de gemeente

U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs overal binnen Velsen stemmen. Dus in een stembureau naar eigen keuze. De reguliere stembureaus zijn open van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
Alle stembureaus zijn zo ingericht, dat mindervalide kiezers daar zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan in uw eigen gemeente dan is dit ook mogelijk. U kunt hiervoor een verzoek indienen voor een kiezerspas (downloaden) of contact opnemen met Burgerzaken (0255-567200).

Overige documenten:

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl