Verkeersmaatregel aanvragen

Wilt u een weg, fiets- of voetpad of parkeervakken tijdelijk afsluiten? Dan hebt u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Deze toestemming is nodig om alle verkeersmaatregelen en werkzaamheden in Velsen op elkaar af te stemmen. Zo blijft Velsen bereikbaar.

Bezwaar maken tegen een verkeersmaatregel

Bent u het niet eens met een verkeersbesluit of -maatregel? Maak digitaal bezwaar. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.

Wet- en regelgeving