Als u gaat verhuizen wordt u verplicht om uw adreswijziging door te geven aan Burgerzaken, zodat allerlei instanties over de actuele gegevens beschikken. U moet uw adreswijziging dus altijd doorgeven.

Als u vanuit een andere gemeente verhuist naar Velsen doet u de aangifte bij de gemeente Velsen. De gemeente zorgt er dan voor dat u automatisch wordt uitgeschreven uit de 'oude' gemeente. U moet officieel binnen vijf dagen nadat u in Velsen bent komen wonen uw vestiging doorgeven. U kunt dit op 3 manieren doen:

1. U kunt uw verhuizing digitaal doorgeven via het formulier dat u kunt vinden onder het kopje 'aanvragen'.

2. U kunt er ook voor kiezen de verhuizing door te geven aan de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. Als u daarvoor een afspraak maakt bent u snel aan de beurt. Een afspraak maken kan digitaal via het formulier dat u onder het kopje 'aanvragen' vindt.

3. U kunt ook uw verhuizing schriftelijk doorgeven.

 

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl

Ik wil de verhuismelding online afhandelen

Voor een verhuizing binnen/naar de gemeente vult het digitale formulier Verhuizing binnen/naar Velsen met DigiD volledig in.

Ik wil de verhuizing schriftelijk doorgeven 

U vult onderstaand formulier 'aangifte adreswijziging' volledig in.
Verhuizing binnen/naar Velsen (PDF-formulier) en print deze uit ter ondertekening:

Bij uw verzoek voegt u toe:

 • kopie geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • huurcontract, als u op kamers gaat wonen (bijv. in een studentenhuis)
 • toestemming en kopie legitimatie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (als u bij iemand in gaat wonen)

U dient uw verzoek te sturen naar:

Gemeente Velsen,
t.a.v. Burgerzaken,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Ik wil de verhuismelding doorgeven bij de balie op het gemeentehuis.
(Leest u a.u.b. eerst ook alle productinformatie voordat u dat doet)

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

Bij aangifte aan de balie van Burgerzaken:

 • geldig identiteitsbewijs
 • huurcontract, als u op kamers gaat wonen (bijv. in een studentenhuis)
 • toestemming en kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (als u bij iemand in gaat wonen)

Bij aangifte digitaal:

 • DigiD
 • Toestemming hoofdbewoner

Bij aangifte via de post:

 • formulier aangifte adreswijziging Verhuizing binnen/naar Velsen (PDF-formulier)
 • kopie geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • huurcontract, als u op kamers gaat wonen (bijv. in een studentenhuis)
 • toestemming en kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (als u bij iemand in gaat wonen)

Bevestiging van de verhuizing

Maandelijks wordt een mailing aan nieuw gevestigde / of binnen Velsen verhuisde inwoners gestuurd, waarin het aantal bewoners op een adres wordt weergegeven. Heeft u geen bericht ontvangen of gaat u niet akkoord met de inhoud? Neem dan contact op met Burgerzaken.

 

Aangifte doen is een wettelijke verplichting en daarom kosteloos.

 • Als u verhuist wordt u verplicht dit binnen vijf dagen na de adreswijziging door te geven aan de (nieuwe) woongemeente.
 • Bij verhuizing binnen de gemeente Velsen kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan de afdeling Burgerzaken.
 • Wilt u dit liever persoonlijk aan de balie doen, dan moet er een afspraak worden gemaakt met de afdeling Burgerzaken.
 • Maandelijks wordt een mailing aan nieuw gevestigde / of binnen Velsen verhuisde inwoners gestuurd, waarin het aantal bewoners op een adres wordt weergegeven. Indien dit niet correct is moet men dit bij Burgerzaken melden.

Uw adreswijzing wordt automatisch doorgegeven aan:

 • De Belastingdienst
 • Hoogheemraadschap Rijnland

En voor zover voor de klant van toepassing (verschilt per klant) ook o.a.:

 • Pensioenfonds
 • UWV (Uitkeringsinstituut Werknemersverzekering)
 • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
 • GGD (Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst)
 • Kamer van Koophandel
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer
 • Donorregister
 • Kadaster
 • Ziektekostenverzekering
 • E.a.
 • Een ouder mag voor een kind (kinderen) - ongeacht de leeftijd - een verhuizing opgeven als zij van hetzelfde oude adres naar hetzelfde nieuwe adres gaan.
 • Voor een partner geldt dit alleen wanneer er sprake is van gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap.
 • Met een schriftelijke machtiging kan iemand anders uw verhuizing voor u doorgeven
 • De curator doet een aangifte voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum, Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken

 

 

|