Verhuist u vanuit het buitenland naar Gemeente Velsen?

Lees dan ‘Vestiging vanuit het buitenland’ voor meer informatie.

Verhuizing binnen of naar Velsen

Verhuist u binnen Velsen? Of komt u in Velsen wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan op 3 manieren:

 1. Online doorgeven        
 2. Aan de balie.
  Maak een afspraak
 3. Schriftelijk doorgeven
  U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier met bijgevoegde documenten (zie tabblad Aanvragen) naar:
  Gemeente Velsen,
  t.a.v. Burgerzaken,
  Postbus 465,
  1970 AL IJmuiden

Wanneer doorgeven?

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, ook uw administratieve verhuisdatum.

Gaat u bij iemand in wonen?

U hebt toestemming nodig van de hoofdbewoner als u bij iemand in gaat wonen.

Neem mee

 • Uw identiteitsbewijs (dat moet nog geldig zijn)
 • Een koopovereenkomst of huurcontract met uw nieuwe adres of;
 • Toestemming en een kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (als u bij iemand in gaat wonen).

Bevestiging van de verhuizing

Wij sturen u eenmalig een bevestiging van uw verhuizing.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

Uw eigen verhuizing doorgeven

 • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.

Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:

 • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
 • Uw echtgenoot of geregistreerd partner, als hij of zij meeverhuist.
 • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
 • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
 • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op!

U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Deze persoon moet dit zelf doorgeven.

Verhuist u naar een andere gemeente?

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U hoeft zich niet uit te schrijven bij ons. De nieuwe gemeente vraagt uw gegevens bij ons op.

Verhuist u naar het buitenland?

Kijk dan voor meer informatie op ‘Verhuizing naar het buitenland’ of op de website van de Rijksoverheid.

 

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken

 

 

|