Voor de verkoop van artikelen of diensten op straat of huis-aan-huis (venten) hebt u in Velsen geen vergunning nodig. Levert uw winkel of bezorgbedrijf goederen aan huis? Ook hiervoor hebt u geen ventvergunning nodig.

Er zijn echter wel regels:

  • Het is verboden te venten op zondagen en op maandag tot en met zaterdag tussen 17.00 uur en 09.00 uur.
  • Het is verboden te venten op het strand tussen 20.00 en 09.00 uur.

Goede doelen

Het inzamelen van geld of goederen of het werven van donateurs valt niet onder venten. Lees voor meer informatie ‘Collectevergunning’.

Plaatselijke regelgeving:
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019: decentrale.regelgeving.overheid.nl zie afdeling 2, artikel 5.11 t/m 5.13

Wilt u toch buiten de gestelde tijden venten? Vraag dan schriftelijk een ontheffing aan.

Zet in uw aanvraag:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Kamer van Koophandelnummer
  • Product wat u wilt verkopen
  • Tijdstip en plaats

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Er worden kosten (leges) gerekend voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl