Voor de verkoop van artikelen of diensten op straat of huis-aan-huis (venten) hebt u in Velsen geen vergunning nodig. Levert uw winkel of bezorgbedrijf goederen aan huis? Ook hiervoor hebt u geen ventvergunning nodig.

Er zijn echter wel regels:

  • Het is verboden te venten op zondagen en op maandag tot en met zaterdag tussen 17.00 uur en 09.00 uur.
  • Het is verboden te venten op het strand tussen 20.00 en 09.00 uur.

Goede doelen

Het inzamelen van geld of goederen of het werven van donateurs valt niet onder venten. Lees voor meer informatie ‘Collectevergunning’.

Plaatselijke regelgeving:
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019 zie afdeling 2, artikel 5.11 t/m 5.13