U hebt een trouwambtenaar voor 1 dag nodig als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken door:

  • een familielid, vriend of kennis
  • een ambtenaar uit een andere gemeente
  • een zelfstandig trouwambtenaar

Deze persoon moet worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs). De benoeming is voor 1 dag of beter gezegd voor 1 huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Velsen aanwezig.

Alleen mogelijk bij volledige ceremonie

Het is alleen mogelijk om een Babs uw huwelijk of partnerschap te laten voltrekken als u kiest voor een huwelijk in de trouwzaal in de middag of op een trouwlocatie. Bij een gratis huwelijk/partnerschap of bescheiden ceremonie kunt u geen Babs kiezen.

Een aanvraag tot Babs doet u uiterlijk 3 maanden vóór de datum van het huwelijk of de partnerschapsregistratie bij de gemeente waar de plechtigheid plaatsvindt.

Tijdsduur

Voordat u een aanvraag kunt doen, moet u al in het bezit zijn van een aantal documenten. De aanvraagtijd van deze documenten duren soms 4 weken.

Tijdsduur
Omschrijving Tijdsduur
Verklaring omtrent gedrag (VOG) 4 weken
Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) 3 werkdagen

Wat hebt u nodig?

  • Het aanvraagformulier eenmalige Babs. Het formulier moet worden ondertekend door één van de partners en door degene die het huwelijk of het partnerschap wil voltrekken (Babs).
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de toekomstige Babs. De verklaring mag maximaal 6 maanden oud zijn. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier VOG, die wij gemaild hebben. Dit aanvraagformulier is al grotendeels ingevuld. De Babs hoeft alleen zijn/haar eigen gegevens aan te vullen. Met het formulier en een geldig legitimatiebewijs vraagt de Babs zijn/haar VOG aan bij de gemeente waar men staat ingeschreven. Let op: Het aanvragen van een VOG-verklaring duurt ongeveer 4 weken.
  • Een uittreksel van de Basis Registratie Personen BRP (naam; voornamen; geb. datum;  geb. plaats en adresgegevens). 
  • Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig legitimatiebewijs van de toekomstige Babs.

Na de aanvraag

Na de aanvraag nemen wij binnen 5 werkdagen contact met de Babs op om een afspraak te maken voor de beëdiging. De beëdiging is bij de rechtbank Noord Holland in Haarlem (Jansstraat 81, 2011 RW, Haarlem). De beëdiging is één keer per maand op de dinsdagmiddag om 13.30, vaak op de 4e dinsdag van de maand.

Ongeveer 2 weken na uw beëdiging hebben wij de stukken van de rechtbank binnen. Daarna wordt het huwelijksdossier afgerond. De éénmalige Babs  krijgt een brief toegestuurd, met daarin: de beëdiging, benoeming en informatie over de werkwijze van de gemeente Velsen.

Kosten 2020

Omschrijving Kosten
Eenmalige benoeming/beëdiging  Babs € 190,10
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) €   41,35
Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) €   13,80

Nadat u het verzoek hebt ingediend, krijgt u een betalingsverzoek per e-mail.

Hebt u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kerngetal). Burgerzaken is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 tot 17.00 uur.