Als uw kind met of zonder u naar het buitenland reist, moet uw kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Voor het aanvragen van een reisdocument moet uw kind een toestemmingsformulier laten tekenen door degene(n) die het gezag heeft/hebben (gezaghouder). Dat kunnen de ouders, een voogd, curator of zorginstelling zijn.

Hierbij geldt:

  • Voor het aanvragen van een paspoort hebben minderjarigen tot 18 jaar toestemming nodig van de gezaghouder.
  • Voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart hebben minderjarigen tot 12 jaar deze toestemming nodig.