Hebt u:

  • Een eigen onderneming (eenmanszaak/zzp, vof, bv, etc.); en
  • Als gevolg van de coronamaatregelen tijdelijk sterk verminderde inkomsten uit uw onderneming; en
  • Hierdoor een inkomen onder het sociaal minimum?

Dan kunt u inkomensondersteuning en/of bedrijfskrediet aanvragen.

1.Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning is een aanvulling van uw inkomen tot het sociaal minimum, zodat u uw vaste lasten kunt blijven betalen. Dit hoeft u niet terug te betalen. De inkomensondersteuning telt als belastbaar inkomen en dient u op te geven in uw belastingaangifte over 2020 en 2021.

Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandig ondernemers verlengd. Wat betekent dat?

  • Deel 1 van de Tozo liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
  • Deel 2 van de Tozo liep van 1 juni tot en met 30 september 2020
  •  Deel 3 van de Tozo liep van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
  • Deel 4 van de Tozo liep van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
  • Deel 5 van de Tozo loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Tozo 5

Tozo 5 loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. De voorwaarden voor Tozo 5 blijven hetzelfde als die van Tozo 4. Als u eerder al Tozo 4 hebt ontvangen, kunt u gebruik maken van een verkort aanvraagformulier. De Tozo 5 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Voor Tozo 2, 3 en 4 werd al gekeken naar het inkomen van uw partner. Dat geldt ook voor Tozo 5.

U kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de eerste van de vorige maand (tot maximaal 1 juli 2021).

  • Voorbeeld 1: u vraagt op 15 augustus 2021 Tozo aan. Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli 2021.
  • Voorbeeld 2: u vraagt op 15 september 2021 Tozo aan. Dan kun u de uitkering aanvragen vanaf 1 augustus 2021. 

2. Bedrijfskrediet

Bedrijfskrediet is een lening voor extra bedrijfskapitaal tegen lage rente. Deze moet u wel terugbetalen. De looptijd van de lening is 5 jaar vanaf het moment dat u het geld krijgt. Vanaf 1 januari 2022 moet u aflossen en wordt er rente opgebouwd.

Vanwege de lagere rente valt het bedrijfskrediet onder de de-minimissteun, een vorm van staatssteun.

Voor wie?

De regeling is voor ondernemers die momenteel tijdelijk niet meer kunnen rondkomen. Zie voor details het tabblad ‘Voorwaarden’. Let op: de gegevens die u verstrekt worden achteraf gecontroleerd door de gemeente. Verstrekt u onjuiste gegevens, dan kan het geld worden teruggevorderd en een boete worden opgelegd.

Hoeveel is het?

Inkomensondersteuning vult aan tot maximaal € 1.078,70  netto per maand voor een alleenstaande, en voor gehuwden of samenwonenden is dit maximaal € 1.541,00 netto per maand (bedragen vanaf 1 juli 2021). Bedrijfskrediet is een lening van maximaal € 10.517,00 tegen een rente van 2%.