Verspreid over de gemeente bevindt zich een netwerk van zogenaamde NAP-bouten. NAP is een afkorting van Normaal Amsterdams Peil.

Dit Normaal Amsterdams Peil is een landelijk stelsel om hoogtes te kunnen bepalen en met elkaar te kunnen vergelijken.

Hoogtes zijn van belang bij de aanleg van (water-)wegen, dijken en woonwijken maar ook bij de bouw van een huis waarbij een vloerpeil bepaald moet worden.