Maakt u gebruik van kinderopvang voor uw kinderen? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

U betaalt een eigen bijdrage aan de kinderopvang. In sommige situaties kunt u een vergoeding krijgen van de gemeente voor (een deel van) van uw eigen bijdrage. De gemeente vergoedt 4% van uw kosten voor kinderopvang tot het wettelijk uurtarief.

Sociaal medische indicatie (bijzondere bijstand)

Hebt u kinderopvang nodig vanwege ziekte of psychische redenen? En hebt u geen recht op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Misschien kunt u bijzondere bijstand krijgen voor de kosten voor kinderopvang via Velsen. Kijk hiervoor bij Voorwaarden.