U komt in aanmerking voor subsidie binnen het sociaal domein wanneer:

  • de activiteiten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Velsen 2017 en de Subsidieregeling sociaal domein Velsen 2018 (te vinden op www.velsen.nl);
  • de activiteiten gericht zijn op of ten goede komen van inwoners van Gemeente Velsen.

Wet en Regelgeving

De subsidieregeling sociaal domein is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Velsen 2017 (ASV).
Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de ASV van toepassing.

Deze subsidieregeling sluit aan bij het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein.

Download het aanvraagformulier en stuur uw verzoek om subsidie op naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders,
Afdeling Sociaal Domein,
Postbus 465
1970 AL  IJmuiden.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl