U komt in aanmerking voor subsidie binnen het sociaal domein wanneer:

  • de activiteiten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Velsen 2017 en de Subsidieregeling sociaal domein Velsen 2018 (te vinden op www.velsen.nl);
  • de activiteiten gericht zijn op of ten goede komen van inwoners van Gemeente Velsen.

Wet en Regelgeving

De subsidieregeling sociaal domein is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Velsen 2017 (ASV).
Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de ASV van toepassing.

Deze subsidieregeling sluit aan bij het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein.