Uw bouwplan moet passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan vraagt u de gemeente om hiervan af te wijken. Dt heet 'strijdig planologisch gebruik'. U vraagt dan ontheffing van het bestemmingsplan aan. De gemeente toetst of uw verzoek past binnen het ruimtelijk beleid van de gemeente. In een bestemmingsplan staan regels over waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u uw voorgenomen project toetsen aan het geldende bestemmingsplan ter plaatse. Is uw project strijdig met het bestemmingsplan? Informeer via de gemeente of uw project passend is aan het ruimtelijk beleid en welke procedure doorlopen moet worden.