De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting.

Klachten over defecte verlichting, ondeugdelijke verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van verlichting kunt u bij de gemeente indienen.

Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

Defecte buitenverlichting in stegen en poorten dienen door de bewoners zelf te worden vervangen.

Beleid & Wetgeving 
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl