Iedereen kan een voorstel doen voor een straatnaam. De aanvraag wordt dan besproken in de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte. De commissie adviseert daarna het college van burgemeester en wethouders.

Het college is bevoegd om straten, wateren, terreinen, tunnels en bruggen een naam te geven.