De gemeente is verantwoordelijk voor het schoonhouden van gemeentelijke straatkolken in de openbare ruimten.

Kolken op schoolpleinen, op grond van woningeigenaren, woningbouwverenigingen of particulier terrein kunnen door een commercieel bedrijf worden schoongemaakt tegen vergoeding van de kosten.