Het is verboden om in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. U kunt ontheffing aanvragen met uitzondering van het strand.

Aan deze ontheffing worden voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

Voor barbecue, een vuurkorf of een terrashaard geldt dat het geen gevaar, hinder of overlast voor de omgeving mag opleveren.
Zie ook artikel 5:32 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019

 

Beleid en wetgeving:
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019