Informatie over statistieken, feiten en cijfers, zoals die door de gemeente zijn samengesteld over bijvoorbeeld:

 • Aantal inwoners
 • Aantal inwoners per hectare; per woonkern in Velsen
 • Aantal woningen per hectare; per woonkern in Velsen
 • Aantal objecten per hectare; per woonkern in Velsen
 • Aantal huishoudens
 • Aantal inwoners per huishouden
 • Bedrijvenbestand
 • Leeftijdsopbouw per buurt (man / vrouw)

De hierboven ^ genoemde producten zijn op schriftelijke aanvraag te verkrijgen.

De hieronder v genoemde producten zijn - op afspraak - aan het Geo-informatieloket te verkrijgen.

 • Gebouwencartotheek
 • Geografische gegevens
 • Geodesie / landmeten
 • Postcodegebieden (aantal bewoners per postcode)
 • Topografische gegevens (b.v. grootschalige basiskaart)

U ontvangt alleen de gegevens die openbaar gesteld zijn voor publiek.

Aanvraag / bestelprocedure:

Schriftelijk of op afspraak.

Indien u een schriftelijke aanvraag wilt doen, kunt u deze richten aan:

Gemeente Velsen,
Afdeling Informatiemanangement,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Vermeld in uw verzoek:

 1. Uw naam, adres en woonplaatsgegevens
 2. De gewenste gegevens
 3. De motivatie van uw verzoek
 4. Het doel waarvoor u de gegevens wilt gaan gebruiken
 5. Het betreffende gebied of de locatie waarover u informatie wenst te ontvangen

Kosten
Afhankelijk van de arbeidsduur, die de oplevering van de door u gewenste gegevens vraagt, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

U wordt hierover geïnformeerd voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

 • Grootschalige basiskaart
 • NAP-gegevens
 • Kadastrale projecten
 • Informatie WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen)
   

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Voor de producten die u aan de balie kunt verkrijgen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Informatiemanagement, tel. 0255-567200