Het is door de aangescherpte hypotheekeisen moeilijker geworden voor starters om een huis te kopen. De gemeente Velsen wil het starters makkelijker maken om een nieuwbouwwoning in IJmuiden te kopen. Starters kunnen onder bepaalde voorwaarden een Starterslening aanvragen, waarmee het starters makkelijker wordt gemaakt om een woning te financieren.

Wat is een Starterslening?

Een  starterslening overbrugt het verschil tussen het bedrag dat u met uw inkomen maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en aankoopprijs van de woning. De hoogte van de starterslening is afhankelijk van uw inkomen en de aankoopprijs van de woning met een maximum van € 220.000. De starterslening wordt in opdracht van de gemeente door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt.

Hoe werkt de starterslening?

Uw totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een bank van uw keuze en een (aanvullende) starterslening van maximaal € 20.000, die u afsluit bij de SVn.

  • De eerste drie jaar is de starterslening renteloos en aflossingsvrij.
  • Daarna wordt uw inkomen opnieuw getoetst.
  • Afhankelijk van de stijging van uw inkomen gaat u dan voor de starterslening rente betalen. Zodra uw inkomen het toelaat, gaat u ook aflossing betalen. Als uw inkomen niet is gestegen, blijft uw starterslening renteloos en aflossingsvrij.
  • Bij verkoop van de woning lost u de starterslening af.

Wie komt er voor een starterslening in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent niet eerder in bezit geweest van een koophuis.
  • U bent de eerste bewoner van een nieuwbouwwoning in IJmuiden, gebouwd na 1 maart 2014.
  • U gaat de koopwoning zelf bewonen.
  • De kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning, die u wilt kopen, zijn niet hoger dan € 220.000.