Hebt u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Voor wie is het?

U kunt een aanvraag voor Bbz doen als:

  • U een uitkering hebt en wilt een eigen bedrijf starten.
  • U al minimaal 1,5 jaar een eigen bedrijf hebt, maar hebt tijdelijk financiële problemen of langdurig een laag inkomen
  • U een eigen bedrijf hebt maar bent arbeidsongeschikt geworden. Totdat uw aanvraag voor vervangend inkomen via de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering is beoordeeld, kan uw bedrijf blijven bestaan.
  • U ouder dan 55 jaar bent, tenminste 10 jaar een eigen bedrijf hebt en een inkomen hebt dat lager is dan het sociaal minimum.
  • U een eigen bedrijf hebt maar daarmee moet stoppen omdat het niet levensvatbaar is.

Er zijn twee vormen van financiële ondersteuning:

  1. De uitkering voor levensonderhoud. U hebt daardoor een bestaansminimum. Naast een normbedrag op bijstandsniveau kunt u soms een vergoeding van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen en een woonkostentoeslag.
  2. Bedrijfskapitaal, bedoeld voor instandhouding van het bedrijf, voor investeringen of voor het herfinancieren van kortlopende schulden.

De gemeente Velsen laat de regeling rond bijstand voor zelfstandigen (Bbz) uitvoeren door de gemeente Haarlem.

Een Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente Haarlem. Gemeente Velsen laat deze regeling uitvoeren door de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem controleert en beoordeelt de gegevens.

De gemeente Velsen neemt de uiteindelijke beslissing over uw aanvraag. U ontvangt hierover een brief.

Aan welke voorwaarden/eisen moet ik voldoen?

U wordt beschouwd als een zelfstandige als u uw inkomen verdient met werken in uw eigen bedrijf. U moet tussen de 18 en de pensioenleeftijd zijn. U moet bovendien minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werken.

Als uw echtgenoot of partner ook in het bedrijf werkt, moet hij/ zij minimaal 525 uur en uzelf minimaal 875 uur werken.

Daarnaast kunt u alleen als zelfstandige worden aangemerkt als uw onderneming aan de wettelijke eisen voldoet en u uw activiteiten in Nederland uitoefent. Het bedrijf moet dus rechtmatig gevestigd zijn. Dat wil zeggen dat u over alle vergunningen en diploma's beschikt en dat u voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan.

Gemeente Haarlem
Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zijlsingel 1
2013DN Haarlem
Telefoon: 023 5114203


Kamer van Koophandel
Nassauplein 2/8
2011PG Haarlem
Telefoon: 023 5159159