Ontvangt u een bijstandsuitkering en denkt u erover om een eigen bedrijf te starten? Of bent u zelfstandige en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en zelfstandigen in uiteenlopende situaties. De belangrijkste voorwaarde is dat uw bedrijf of zelfstandig beroep ‘levensvatbaar' is, zodat u na enige tijd zonder hulp verder kunt.

Voor wie is het?

Verschillende zelfstandigen kunnen een beroep doen op het Bbz. Het gaat om de volgende groepen:

  • Mensen die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf willen beginnen (starters).
  • Mensen met een eigen bedrijf die met tijdelijke financiële problemen te maken krijgen of langdurig een laag inkomen hebben.
  • Mensen met een bestaand eigen bedrijf die arbeidsongeschikt zijn geworden. In afwachting van de beslissing op een aanvraag op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen (Waz) kan het bedrijf dan nog in stand worden gehouden.
  • Mensen van 55 jaar en ouder die tenminste 10 jaar een eigen bedrijf hebben en die een inkomen beneden het sociaal minimum hebben.
  • Mensen die het eigen bedrijf moeten beëindigen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kent twee vormen van financiële ondersteuning.

De eerste is de uitkering voor het levensonderhoud. U bent daarmee verzekerd van een bestaansminimum. Naast een normbedrag op bijstandsniveau kunt u soms een vergoeding van de premie van de arbeidsongeschikheidsverzekering krijgen en een woonkostentoeslag.

De tweede vorm is bedrijfskapitaal, bedoeld voor instandhouding van het bedrijf, voor investeringen of voor het herfinancieren van kortlopende schulden.

Lees ook de folder 'Acute hulp voor ondernemers' en lees ook de brochure 'Financiële hulp bij een laag inkomen'.
 

Waar moet ik zijn?

Voor een bijstandsaanvraag volgens het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen werken wij samen met de gemeente Haarlem.

Voor een aanvraag of informatie kunt u daarom contact opnemen met de gemeente Haarlem, afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoon 023-5114203, tussen 9.00 en 12.00 uur.

De aanvraag wordt vervolgens grotendeels afgehandeld door de gemeente Haarlem. Daar is meer kennis van deze speciale regeling. Haarlem adviseert Velsen over uw rechten waarna u van de gemeente Velsen de uiteindelijke beslissing op uw aanvraag op papier krijgt.

Nuttige adressen
Gemeente Haarlem
Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zijlsingel 1
2013 DN Haarlem
Telefoon: 023-5114203

Bureau Startpunt
Kruisweg 70
2011 LG Haarlem
Telefoon: 023-5124080

Kamer van Koophandel
Nassauplein 2/8
2011 PG Haarlem
Telefoon: 023-5159159

Wat moet ik bij me hebben?

Bij een aanvraag voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal hebben wij een aantal gegevens nodig. U en uw eventuele partner moeten een geldig identiteitsbewijs overleggen (geen rijbewijs). Verder moet u gegevens tonen over:

  • uw woonsituatie, bijvoorbeeld huurovereenkomst of hypotheekakte.
  • uw bedrijf (inschrijving handelsregister, vergunningen, koop- of huurovereenkomst).
  • het bedrijfsinkomen en bedrijfsvermogen.
  • het inkomen en vermogen van uw gezin buiten het bedrijf.

Aan welke voorwaarden/eisen moet ik voldoen?

U wordt beschouwd als een zelfstandige als u uw inkomen verdient met werken in uw eigen bedrijf. U moet tussen de 18 en de pensioenleeftijd zijn. U moet bovendien minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werken.

Als uw echtgenoot of partner ook in het bedrijf werkt, moet hij/ zij minimaal 525 uur en uzelf minimaal 875 uur werken.

Daarnaast kunt u alleen als zelfstandige worden aangemerkt als uw onderneming aan de wettelijke eisen voldoet en u uw activiteiten in Nederland uitoefent. Het bedrijf moet dus rechtmatig gevestigd zijn. Dat wil zeggen dat u over alle vergunningen en diploma's beschikt en dat u voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl