Hebt u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Voor wie is het?

U kunt een aanvraag voor Bbz doen als:

  • U een uitkering hebt en wilt een eigen bedrijf starten.
  • U al minimaal 1,5 jaar een eigen bedrijf hebt, maar hebt tijdelijk financiële problemen of langdurig een laag inkomen
  • U een eigen bedrijf hebt maar bent arbeidsongeschikt geworden. Totdat uw aanvraag voor vervangend inkomen via de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering is beoordeeld, kan uw bedrijf blijven bestaan.
  • U ouder dan 55 jaar bent, tenminste 10 jaar een eigen bedrijf hebt en een inkomen hebt dat lager is dan het sociaal minimum.
  • U een eigen bedrijf hebt maar daarmee moet stoppen omdat het niet levensvatbaar is.

Er zijn twee vormen van financiële ondersteuning:

  1. De uitkering voor levensonderhoud. U hebt daardoor een bestaansminimum. Naast een normbedrag op bijstandsniveau kunt u soms een vergoeding van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen en een woonkostentoeslag.
  2. Bedrijfskapitaal, bedoeld voor instandhouding van het bedrijf, voor investeringen of voor het herfinancieren van kortlopende schulden.