Op verschillende plekken in de woonkernen zijn er ondernemers die verkopen op straat. De plek waar zij verkopen noemen we standplaatsen.

Om te mogen verkopen hebben deze ondernemers een standplaatsvergunning nodig. 

Meer informatie

Locaties voor standplaatsen

U mag een voorkeur voor een locatie aangeven. Wij behandelen en toetsen uw aanvraag aan de regelgeving: