Het Sportloket van Velsen geeft u alle informatie over de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. De belangrijkste taak is inhoud geven aan de rol van het sportloket. Daarnaast houdt de afdeling Sportzaken zich bezig met:
• verenigingsondersteuning
• loketfunctie
• deskundigheidsbevordering en vrijwilligersondersteuning
• sportstimulering en sportsubsidies
• aangepast sporten
• sport, tolerantie en fair play
• ingebruikgeving sportaccommodaties

Inmiddels is Sportloket Velsen niet meer weg te denken uit de Velsense samenleving. Inwoners, sportverenigingen, scholen en vele anderen die zich bezighouden met sport en bewegen kunnen bij het Sportloket van Velsen terecht voor informatie, voorlichting en ondersteuning. Als u vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u kijken op www.sportloketvelsen.nl

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.sportloketvelsen.nl.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl