Het Sportloket Velsen geeft u alle informatie over de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. De belangrijkste taak is inhoud geven aan de rol van het sportloket. Daarnaast houdt de afdeling Sportzaken zich bezig met:

  • ondersteunen van verenigingen
  • loketfunctie
  • ondersteuning en scholing van vrijwilligers
  • sportstimulering en sportsubsidies
  • aangepast sporten
  • sport, tolerantie en fair play
  • reserveren van sportvelden en gymzalen

Kijk voor meer informatie op sportloketvelsen.nl.