Ter verbetering van de leefomgeving zijn en worden door de gemeente speelgelegenheden in de vorm van trapveldjes en speelvoorzieningen ingericht, al dan niet voorzien van speeltoestellen.

U kunt bij de gemeente informatie verkrijgen over de aanleg van speelvoorzieningen, het onderhoud en de aanpassing ervan. Tevens kunt u klachten over geluidsoverlast, beschadigde speeltoestellen of onveilige situaties indienen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl