De sociale werkvoorziening biedt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een baan die past bij hun mogelijkheden.

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is een vrijwillige voorziening voor een specifieke groep arbeidsgehandicapten die door de aard van hun handicap zijn aangewezen op aangepast werk onder aangepaste omstandigheden. De instroom in de sociale werkvoorziening is per 1 januari 2015 door de komst van de Participatiewet beëindigd. De mensen die al in de sociale werkvoorziening werken mogen hun dienstverband tot aan de pensioengerechtigde leeftijd voortzetten.