Gemeente Velsen wil graag dat inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Inwoners vanaf 18 jaar met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen een gemeentelijke bijdrage krijgen voor sociaal culturele activiteiten. Denk aan een lidmaatschap van een sportclub, muziek- of toneelvereniging of een bezoek aan de bioscoop of het theater. 

Voor wie?

U komt in aanmerking als u een inkomen hebt dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnormen. Dit geldt ook voor tot het gezin behorende financieel afhankelijke kinderen.

Meer informatie: Bijstandsnormen per 1 januari 2022.

Hoeveel?

De tegemoetkoming is in 2022 maximaal € 75,00 per gezinslid per jaar.