Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan is een sloopmelding meestal genoeg. In sommige gevallen hebt u een sloopvergunning nodig. De sloopmelding en sloopvergunning regelt u via het Omgevingsloket.nl. Op deze website kunt u een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Sloopmelding

U doet een sloopmelding als er meer dan 10 m3 afval vrijkomt. Ook voor het verwijderen van asbest hebt u een sloopmelding nodig. Zonder een sloopmelding is het verboden te slopen of asbest te verwijderen.

Sloopvergunning

U vraagt een sloopvergunning aan als u en gebouw gaat slopen in een beschermd stadsgezicht. U hebt ook een sloopvergunning nodig als in het bestemmingsplan is opgenomen dat er voor het slopen een vergunning nodig is.