Het bordeelverbod is sinds oktober 2000 opgeheven. Hierdoor is het mogelijk om binnen bestaande bestemmingen een seksinrichting (prostitutiebedrijf) te exploiteren. De inrichting moet voldoen aan de bepalingen zoals die in de nota Integraal prostitutiebeleid van gemeente Velsen zijn vastgelegd.

Er worden in Velsen twee seksinrichtingen toegelaten in het daarvoor aangewezen gebied.

Voor het exploiteren van een seksinrichting is een vergunning vereist. Ook voor een escortbedrijf is een vergunning nodig.

Onder een seksinrichting wordt verstaan: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Bijvoorbeeld een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

Onder een escortbedrijf wordt verstaan: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersonen die bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.

Wetgeving

  • Wet Ruimtelijke Ordening,
  • Nota Integraal Prostitutiebeleid en de daarvoor benodigde wetten,
  • Wet Bibob en de [Gemeente: Algemene Plaatselijke Verordening]

Gemeentelijke documenten: