Het bordeelverbod is sinds oktober 2000 opgeheven. Hierdoor is het mogelijk om binnen bestaande bestemmingen een seksinrichting te exploiteren. De inrichting dient wel te voldoen aan de bepalingen zoals die in de nota "Integraal prostitutiebeleid van gemeente Velsen" zijn vastgelegd.

Er worden in Velsen twee seksinrichtingen toegelaten in het daarvoor aangewezen gebied.

Voor het exploiteren van een seksinrichting is een vergunning vereist. Ook voor een escortbedrijf is een vergunninig nodig.

Onder een seksinrichting wordt verstaan: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Bijvoorbeeld een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

Onder een escortbedrijf wordt verstaan: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersonen die bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.

Wetgeving

Gemeentelijke documenten:

Het aanvraagformulier kunt u downloaden of halen in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. U dient een afspraak te maken voor het indienen van de aanvraag.

De gemeente Velsen past de Wet BIBOB toe op. In dat kader dient u de BIBOB vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst plus een toelichting daarop en het gemeentelijke beleid treft u hieronder aan.

Ik wil graag een aanvraagformulier downloaden

Ik wil graag het Bibob-vragenformulier  downloaden
(zie voor een toelichting op dit formulier de Bibob-invulwijzer)

 

 

 

Tarieven legeskosten 2020:

€ 606,45 - Starten van een nieuwe onderneming
€ 485,90 - bij wijziging van exploitatie
€ 396,60 - exploitatie escortbedrijf

De exploitatant en beheerder dienen aan bepaalde gedragseisen te voldoen. Bij deze vergunningsaanvraag vindt tevens een BIBOB-onderzoek plaats. BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen en/of criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl