Het vervoer van gevaarlijke stoffen op andere wegen dan die welke voor dat transport zijn aangewezen, is verboden. Dit betekent dat vervoer van gevaarlijke stoffen in principe niet binnen de bebouwde kom wordt toegestaan.

Indien u gevaarlijke stoffen moet vervoeren op locaties waar dat verboden is, kunt u (als inwoner, bedrijf of instelling) een verzoek indienen voor ontheffing van dit verbod. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dan kan de gemeente u deze ontheffing verlenen.

Het is in dit verband van belang dat u aangeeft waarom u het vervoer niet ander kunt regelen, bijvoorbeeld omdat u moet laden of lossen binnen de bebouwde kom.

 

Neem contact op met de Omgevingsdienst IJmond.

Overleg een verklaring over:

1. De aard van het transport;
2. Reden van het transport;
3. De frequentie;
4. De periode waarin het transport plaatsvindt (data, tijden, enz.)

Omgevingsdienst IJmond

Bezoekadres: Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
Balie: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur

Postadres:
Postbus 325,
1940 AH Beverwijk

Telefoon: 0251-263863

E-mail:
info@odijmond.nl

Website:
www.odijmond.nl