Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven, voor het beheer en onderhoud van de riolering. Uit de inkomsten betaalt Gemeente Velsen ook de maatregelen die worden genomen om hemelwater (regen) te verwerken en het grondwater op peil te houden.

Voor wie?

U betaalt rioolheffing als uw huishouden of bedrijf direct of indirect water afvoert op de gemeentelijke riolering. De rioolheffing bestaat uit 2 soorten belasting:

 1. Eigenarenbelasting
  De eigenarenbelasting rioolheffing wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd staat als eigenaar.
  Eindigt het eigendom in de loop van het jaar, dan wordt geen vermindering verleend.
   
 2. Gebruikersbelasting
  De gebruikersbelasting rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand volgens de Basisregistratie Personen (BRP).
  Eindigt het gebruik in de loop van het jaar, dan wordt vermindering verleend voor de resterende kalendermaanden van dat jaar.

Tarieven 2020

Omschrijving Prijs
Eigenaar van afvalwater €   106,73
Gebruiker van afvalwater €     65,03
Eigenaarsdeel rioolheffing hemel- en grondwater €     53,36
Gebruikersdeel rioolheffing hemel- en grondwater €     32,51

 

 

 

 

Kwijtschelding rioolheffing

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet (helemaal) betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl