Een rioolstelsel

Een rioolstelsel is een verzameling buizen en inspectieputten binnen een bepaald gebied. Op deze buizen en inspectieputten zijn woningen en bedrijfspanden met een ‘huisaansluitleiding' aangesloten. Op het laagst gelegen punt in dit stelsel is een rioolgemaal aanwezig. Het geloosde water stroomt door het rioolstelsel naar dit rioolgemaal. Bij een infiltratiestelsel wordt regenwater in de bodem geïnfiltreerd.

Aansluiting

De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel dan heeft u een dubbele aansluiting nodig.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl