Elk perceel dat binnen stedelijk gebied afvalwater loost, moet zijn aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. De riool aansluitleiding (de leiding tussen de perceelgrens en het gemeentelijke hoofdriool), wordt op kosten van de perceeleigenaar door de gemeente Velsen aangelegd.

Gemeentelijke stelsel

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins).

Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel.

Als u aangesloten wilt worden op het gemeentelijke stelsel, kunt u een aanvraag indienen bij de afdeling Vergunningen.

Er zijn twee soorten riool aansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel dan heeft u een dubbele aansluiting nodig.

Situatietekening

U moet een situatietekening aan uw aanvraag toevoegen. Hierop moet de leidingloop staan aangegeven. Vervolgens krijgt u een kostenopgave. Na betaling wordt de riool aansluiting aangelegd. De gemeente Velsen blijft eigenaar van deze riool aansluitleiding.

Onderhoud

De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de leiding ligt bij de gemeente Velsen. Kosten voor het opsporen en verwijderen van verstoppingen in de riool aansluitleiding komen voor rekening van de gebruiker. Ligt de oorzaak van de verstopping bij de gemeente, dan betaalt de gemeente de gemaakte kosten.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid:
wetten.overheid.nl