Een 'Gezondheidsverklaring' (GV) (voorheen 'Eigen verklaring genoemd') is een vragenformulier dat betrekking heeft op uw gezondheid. In bepaalde gevallen hebt u dit nodig vóór u een rijbewijs kunt aanvragen. Houd er rekening mee dat de behandeling van een 'Gezondheidsverklaring' bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) soms tot drie maanden in beslag kan nemen. Vraag de papieren dus tijdig aan bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

De 'Gezondheidsverklaring' bestaat in drie uitvoeringen: de paarse, blauwe en groene enveloppe. Bij de laatste twee moet altijd een medisch verslag door een arts worden ingevuld. Bij de verklaringen in de groene enveloppe (voor rijbewijs C en D) gebeurt dit door een Arbo-arts. Huisartsen keuren in principe niet hun eigen patiënten.

Een 'Gezondheidsverklaring' kunt u ophalen bij de gemeente.
De verklaring in de paarse enveloppe is nodig bij:

 • eerste aanvraag rijbewijs A, B, T of BE;
 • omwisselen militair- of (soms) buitenlands rijbewijs A, B of BE;
 • vernieuwing voor mensen met een 'medische indicatie' en die jonger zijn dan 65 jaar;
 • bij een rijbewijs met beperkte geldigheid (minder dan tien jaar);
 • bij tussentijdse wijzigingen in de gezondheid voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar.

De verklaring in de blauwe enveloppe is nodig bij:

 • mensen die 70 jaar zijn op de dag dat hun rijbewijs vernieuwd moet worden of op de dag dat ze een aanvraag voor vernieuwing van hun rijbewijs indienen.

  Let op! Vanaf 1 januari 2014 veranderen de regels voor de keuring voor 70 plussers.
  Verloopt uw rijbewijs na die datum en bent u dan 70 jaar of ouder dan hoeft u pas gekeurd te worden als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag.

  Vanaf 1 januari 2014 betekent dit voor bestuurders:

  Jonger dan 60 jaar.

  Wordt het rijbewijs verlengd nog voor het 60ste levensjaar dan is het rijbewijs 10 jaar geldig en hoeft niet gekeurd te worden.

  Tussen 60 en 65 jaar.

  Bij verlenging van het rijbewijs is dit 10 jaar geldig. De medische keuring is niet nodig.

  Tussen 65 en 70 jaar

  Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar. Een medische keuring is niet nodig.

  Tussen 70 en 75 jaar.

  Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Er hoeft alleen medisch gekeurd te worden als het oude rijbewijs verloopt op de 75ste verjaardag of daarna.

  75 jaar of ouder.

  Het rijbewijs is 5 jaar geldig en een medische keuring is verplicht in alle gevallen.

De verklaring in de groene enveloppe is nodig bij:

 • aanvraag rijbewijs C, CE, D of DE;
 • omwisselen militair- of buitenlands rijbewijs C, CE, D of DE.

Naar aanleiding van de 'Gezondheidsverklaring' wordt door het CBR een 'geschiktheidsverklaring' afgegeven. Dit wordt door hen digitaal in het rijbewijzenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer gezet. U krijgt hierover bericht van het CBR.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid:
wetten.overheid.nl

 

Lees a.u.b. eerst de tekst bij 'Beschrijving' voor de wijzigingen per 1 januari 2014!

Digitaal aanvragen

Vraag een Gezondheidsverklaring (CBR) aan via het webformulier en handel dit direct af met Ogone kassa. Het is dan niet meer noodzakelijk dat u persoonlijk langskomt bij het gemeentehuis.
U krijgt binnen 3 werkdagen de verklaring thuisgestuurd.

U kunt deze `Gezondheidsverklaring' hier bestellen en betalen

U kunt uiteraard ook persoonlijk langskomen bij ons loket. Let op!  Burgerzaken werkt op afspraak.
Hier kunt u zelf on-line een afspraak voor maken: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

De 'Gezondheidsverklaring' kunt u op de afgesproken tijd ophalen bij de gemeente Velsen.
Voor de aanvraag hebt u nodig:

- Een identiteitsbewijs
- De verschuldigde leges

Persoonlijke aanwezigheid is bij de aanvraag niet vereist.

Tarief 2019:

€ 37,80 - Eigen verklaring CBR

€ 47,80 - Eigen verklaring CBR (toesturen huisadres)

Persoonlijke aanwezigheid is bij de aanvraag niet vereist

Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar !

 

 

Een 'Gezondheidsverklaring' (GV) is een vragenformulier dat betrekking heeft op uw gezondheid. In de volgende gevallen is een verklaring nodig vóór u een rijbewijs kunt aanvragen:

 • bij de eerste afgifte van een Nederlands rijbewijs en bij iedere categorie-uitbreiding
 • bij omwisseling van een op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba afgegeven rijbewijs
 • bij omwisseling van een rijbewijs afgegeven door een land buiten de Europese Unie of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
 • bij aanvragen ingediend door diplomatieke of consulaire ambtenaren en hun gezinsleden
 • om medische redenen
 • als het overlegde rijbewijs is afgegeven met een kortere geldigheidsduur dan de in het land van afgifte gebruikelijke termijn van geldigheid
 • als de aanvrager bij de aanvraag de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt en in het bezit is van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur verstrijkt op of na de dag waarop de aanvrager de leeftijd van 75 jaar bereikt
 • bij afgifte van een rijbewijs waarvan de houder ouder is dan 75 jaar
 • bij afgifte van een rijbewijs, geldig voor de categorieën C1, C, C1E,CE, D1, D, D1E  en DE
 • Ook voor de verlenging van een rijbewijs in de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE is een Verklaring van geschiktheid nodig
 • Als u geen autorijbewijs heeft en uw trekkercertificaat wilt omwisselen voor een T-rijbewijs.
 • Na een vordering.

Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Algemene informatie over rijbewijzen
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
RDW centrum voor voertuigtechniek en informatie

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl