Een 'Gezondheidsverklaring' (GV) (voorheen 'Eigen verklaring' genoemd) is een vragenformulier dat betrekking heeft op uw gezondheid. In bepaalde gevallen hebt u dit nodig vóór u een rijbewijs kunt aanvragen. Houd er rekening mee dat de behandeling van een 'Gezondheidsverklaring' bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) soms drie tot zes maanden in beslag kan nemen. Vraag de papieren dus tijdig aan bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak. U kunt de aanvraag ook digitaal doen via de website van het CBR. U logt dan in met uw DigiD met de extra controle vis SMS.

Een Gezondheidsverklaring maakt onderscheid tussen 'Rijbewijs', 'Groot Rijbewijs' en 'Rijbewijs 75+'. Bij een verklaring voor 'Groot Rijbewijs' en 'Rijbewijs 75+' moet altijd een bijgevoegd medisch verslag door een arts worden ingevuld. Voor een 'Groot Rijbewijs' (categorie C en D) gebeurt dit door een Arbo-arts. Voor 'Rijbewijs 75+' door een andere huisarts. (Huisartsen keuren in principe niet hun eigen patiënten).

De Gezondheidsverklaring met vermelding 'Rijbewijs' is nodig voor:

 • eerste aanvraag rijbewijs A, B, T;
 • omwisselen militair- of (soms) buitenlands rijbewijs A, B of BE;
 • vernieuwing van het rijbewijs voor mensen met een medische indicatie én die jonger zijn dan 65 jaar;
 • vernieuwen van een rijbewijs met beperkte geldigheid (minder dan tien jaar);
 • bij tussentijdse wijzigingen in de gezondheid voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar.

De Gezondheidsverklaring met vermelding 'Rijbewijs 75+' is nodig voor aanvragers die:

 • tussen 70 en 75 jaar oud zijn én het oude rijbewijs verloopt op de 75ste verjaardag of daarna;
 • 75 jaar of ouder zijn.

De Gezondheidsverklaring met vermelding 'Groot Rijbewijs' is nodig voor:

 • aanvraag rijbewijs C, CE, D of DE;
 • omwisselen militair- of buitenlands rijbewijs C, CE, D of DE

Naar aanleiding van de 'Gezondheidsverklaring' wordt door het CBR een 'geschiktheidsverklaring' afgegeven. Deze wordt door hen digitaal in het rijbewijzenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer gezet. U krijgt hierover bericht van het CBR. Na ontvangst van de brief van het CBR kunt u uw rijbewijs gaan aanvragen. Voor meer informatie over het aanvragen van uw rijbewijs kijkt u bij:

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid:
wetten.overheid.nl

 

Digitaal aanvragen

Vraag een Gezondheidsverklaring (CBR) aan via het webformulier en handel dit direct af met Ogone kassa. Het is dan niet meer noodzakelijk dat u persoonlijk langskomt bij het gemeentehuis.
U krijgt binnen 3 werkdagen de verklaring thuisgestuurd.

U kunt `Gezondheidsverklaring' hier bestellen en betalen

U kunt uiteraard ook persoonlijk langskomen bij ons loket. Let op!  Burgerzaken werkt op afspraak.
Hier kunt u zelf on-line een afspraak voor maken: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

De 'Gezondheidsverklaring' kunt u op de afgesproken tijd ophalen bij de gemeente Velsen.
Voor de aanvraag hebt u nodig:

- Een identiteitsbewijs
- De verschuldigde leges

Persoonlijke aanwezigheid is bij de aanvraag niet vereist.

Tarief 2019:

€ 37,80 - Eigen verklaring CBR

€ 47,80 - Eigen verklaring CBR (toesturen huisadres)

Persoonlijke aanwezigheid is bij de aanvraag niet vereist

Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar !

 

 

Een 'Gezondheidsverklaring' (GV) is een vragenformulier dat betrekking heeft op uw gezondheid. In de volgende gevallen is een verklaring nodig vóór u een rijbewijs kunt aanvragen:

 • bij de eerste afgifte van een Nederlands rijbewijs en bij iedere categorie-uitbreiding
 • bij omwisseling van een op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba afgegeven rijbewijs
 • bij omwisseling van een rijbewijs afgegeven door een land buiten de Europese Unie of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
 • bij aanvragen ingediend door diplomatieke of consulaire ambtenaren en hun gezinsleden
 • om medische redenen
 • als het overlegde rijbewijs is afgegeven met een kortere geldigheidsduur dan de in het land van afgifte gebruikelijke termijn van geldigheid
 • als de aanvrager bij de aanvraag de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt en in het bezit is van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur verstrijkt op of na de dag waarop de aanvrager de leeftijd van 75 jaar bereikt
 • bij afgifte van een rijbewijs waarvan de houder ouder is dan 75 jaar
 • bij afgifte van een rijbewijs, geldig voor de categorieën C1, C, C1E,CE, D1, D, D1E  en DE
 • Ook voor de verlenging van een rijbewijs in de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE is een Verklaring van geschiktheid nodig
 • Als u geen autorijbewijs heeft en uw Trekker-rijcertificaat wilt omwisselen voor een T-rijbewijs.
 • Na een vordering.

Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Algemene informatie over rijbewijzen
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
RDW centrum voor voertuigtechniek en informatie

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl