Een rijbewijs geeft de rijbevoegdheid van de houder weer. In sommige gevallen kan het dienen als identiteitsbewijs. U hebt een rijbewijs nodig als u een gemotoriseerd voertuig wilt besturen.

Als u geslaagd bent voor uw rijexamen, dan kunt u uw eerste rijbewijs aanvragen. U moet wel een geldig identiteitsbewijs tonen bij de aanvraag.

Elke 10 jaar erna moet uw rijbewijs vernieuwd worden. Verlenging is niet meer mogelijk. Dit gaat door tot uw 75-ste verjaardag.

De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) stuurt u ruim van tevoren een herinneringsoproep om uw rijbewijs te laten vernieuwen.

Vanaf 1 oktober 2006 is er een nieuw model rijbewijs. Het nieuwe rijbewijs is in de vorm van een kunststofkaart op creditcardformaat ingevoerd. Daarnaast is het sinds 1 januari 2005 ook aangewezen als identificatiedocument (echter niet in alle situaties).

Medische keuring:

Vanaf uw 75-ste verjaardag moet u eerst een medische keuring ondergaan mits uw rijbewijs is verlopen. Ook medische redenen, zoals een ongeluk of herseninfarct, kunnen ervoor zorgen dat u bij elke vernieuwing gekeurd moet worden.

Hebt u een rijbewijs voor vrachtwagen en/of autobus (categorie C en/of D)? Dan ondergaat u ook een medische keuring voordat het rijbewijs vernieuwd wordt. Zie voor meer informatie het product 'eigen verklaring'.

Vermissing:

Bij vermissing van uw rijbewijs gelden aanvullende eisen. Als u uw rijbewijs kwijt bent of het is gestolen dan moet u direct aangifte doen Burgerzaken. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Bij de aanvraag voor een nieuw rijbewijs moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Voor alle vragen betreffende de rijvaardigheid, de medische geschiktheid en de daarmee samenhangende eisen, kunt u zich wenden tot de regiokantoren van het CBR. Zie www.cbr.nl of uw rijschool.

Buitenland

Wanneer u uit het buitenland komt, moet u bij de aanvraag minimaal zes maanden ingeschreven staan in Nederland. Ook moet u een geldige verblijfsvergunning hebben.

Met een buitenlands rijbewijs mag in Nederland niet zonder meer gereden worden. Vaak is omwisseling van het rijbewijs nodig. Als dit niet mogelijk is moet er in Nederland opnieuw examen gedaan worden. De gemeente handelt deze aanvraag dus niet zelf af. U moet er rekening mee houden dat de aanvraag een aantal weken in beslag kan nemen. Zie voor meer informatie 'Rijbewijs omwisselen van buitenlands naar Nederlands rijbewijs'.

In sommige gevallen mag u nog een bepaalde periode gebruik maken van uw buitenlandse rijbewijs. Dit is afhankelijk van:
- het land van afgifte;
- geldigheidsduur van uw rijbewijs;
- de termijn van inschrijving in Nederland.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak !!!

De aanvraag dient persoonlijk te worden gedaan. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Burgerzaken.

Meenemen naar uw afspraak:

  1. Eén goed gelijkende kleurenpasfoto (die voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld aan de pasfoto die nodig is voor een reisdocument).
  2. Het oude rijbewijs of
  3. Een geldig identiteitsbewijs;
  4. Geldige verblijfstitel (voor niet-Nederlandse aanvrager).
  5. De verschuldigde kosten

Voor de diverse soorten aanvragen kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn. Bijvoorbeeld bij een categorie-uitbreiding of een omwisseling van een buitenlands rijbewijs. Zie hiervoor de diverse links naar de specifieke informatie daarover.

LET OP: Wanneer u uw rijbewijs wilt vernieuwen om de code 95 bij te laten schrijven neem dan telefonisch contact met Burgerzaken op.

Spoedaanvraag:

Het is mogelijk een spoedaanvraag te doen. Bel dan voor een afspraak met de afdeling Burgerzaken naar 14 0255.
Als u vóór 14.00 uur uw aanvraag doet, kunt u - tegen betaling van de meerkosten - het rijbewijs de volgende werkdag (na 10.00 uur) ophalen.

Geen spoed?
Zelf online een afspraak maken:
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week via het internet zelf een afspraak maken. Leest u a.u.b. eerst ook alle productinformatie voordat u dat doet. U krijgt circa 20 seconden na het aanklikken van de link hieronder de mogelijkheid een datum en tijd te selecteren voor uw afspraak. U kunt kiezen vanaf de komende werkdag (dus niet de huidige) t/m 30 dagen in de toekomst.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Wilt u meer informatie, raadpleeg dan de website http://www.rdw.nl/particulier/Paginas/default.aspx

Duur:

Bij een bezoek op afspraak aan de publieksbalie van Burgerzaken zal de afspraak ongeveer 10 minuten in beslag nemen.
Na aanvraag van een rijbewijs kunt u dit binnen 4 werkdagen ophalen.

Bij de aanvraag van uw rijbewijs wordt - in overleg met u - door de medewerker van Burgerzaken een afspraak met u gemaakt wanneer u het kunt komen ophalen.

Tarieven 2018:

 €     39,45   – gewone aanvraag
 €     34,10   – spoedaanvraag (totaal € 73,55)
 €     48,85   – omwisseling buitenlands rijbewijs
 €     18,85   -- administratiekosten bij vermissing
 €       3,30   -- verkrijgen van gegevens uit het CBR (indien nodig)
 €     12,40   -- vaststelling identiteit (wanneer er geen identiteitsdocument kan worden overlegd)
 €     34,80   -- eigen verklaring CBR

 

Persoonlijke aanwezigheid is bij de aanvraag èn het afhalen vereist

 

Alleen met een geldig rijbewijs mag men een gemotoriseerd voertuig besturen dat harder gaat dan 45 km p/u.

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013

Per 19 januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs. Er komen rijbewijscategorieën bij en voor sommige categorieën verandert de minimumleeftijd.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

 

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum, Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken