Uitkeringsgerechtigden met wisselende inkomsten moeten elke maand opgave doen van hun inkomsten. In de week na de betaling van de uitkering worden aan deze uitkeringsgerechtigen inkomstenverklaringen (IKV’s) verstuurd.

 1. Vul de IKV volledig in;
 2. Onderteken het formulier (bij gehuwden twee handtekeningen);
 3. Lever de IKV uiterlijk de 10e van de maand in:

- bij de balie in het gemeentehuis (u ontvangt een ontvangstbewijs);
- in de brievenbus van het gemeentehuis; of
- per post naar:

 Gemeente Velsen,
 Afdeling Sociaal Domein,
 Postbus 168,
 1970 AD IJmuiden.

Na controle door de afdeling Sociaal Domein wordt de betaling van de uitkering vrijgegeven. Niet of te laat inleveren kan leiden tot latere betaling of zelfs tot beëindiging van de uitkering. Alle uitkeringsgerechtigden ontvangen twee keer per jaar ook een wijzigingsformulier, dat alleen moet worden ingeleverd als er wijzigingen te melden zijn, bijvoorbeeld in het inkomen, het vermogen of de woon- of leefsituatie.