De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De grootste groep bestaat uit cliënten die een uitkering ontvangen op basis van de Participatiewet (PW). Daarnaast gaat het om mensen met een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (ANW) en om werkloze burgers zonder uitkeringsrecht (NUG).

Centrale thema's zijn het beperken van nieuwe instroom in de bijstand en het bevorderen van de uitstroom door activering volgens het principe: ‘de kortste weg naar werk'.

Voor wie is het?

Iedereen die kan werken, moet ook werken. Burgers die hierin niet op eigen kracht slagen en behoren tot bovengenoemde groepen, kunnen bij hun zoektocht hulp krijgen van de gemeente. Daarbij wordt gekozen voor de kortste weg naar algemeen geaccepteerd werk.

U hebt geen recht op ondersteuning als u:

  • Leerplichtig bent op basis van de Leerplichtwet.
  • Een beroep kunt doen op studiefinanciering in het kader van de Wet studiefinanciering.
  • Aanspraak kunt maken op ondersteuning van een andere organisatie, zoals het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

De gemeente richt zich in eerste instantie op burgers die een beroep doen op een gemeentelijke bijstandsuitkering.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als u een uitkering aanvraagt, wordt eerst gekeken of er direct werk voor u is. De afdeling Sociaal Domein werkt hierin samen met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest in IJmond Werkt!. U kunt zich inschrijven als werkzoekende via werk.nl en daarin ook aangeven dat u inkomen nodig heeft. Vervolgens wordt u zsm uitgenodigd door IJmond Werkt! voor een (groeps) intake door het intaketeam. Komt u er niet uit via Werk.nl, neemt u dan telefonisch contact op met IJmond Werkt! op 0251-279000 of gaat u bij hen langs om u ter plekke in te schrijven op Werk.nl.

Via IJmond Werkt! wordt u begeleid naar een baan. U neemt na de intake deel aan het Sterk naar werk programma. Daarin leert u hoe u moet solliciteren. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een werkstage of een proefplaatsing om te bekijken hoe het werk in de praktijk bevalt.

Heeft u een arbeidsbeperking maar kunt u met extra ondersteuning of begeleiding wel werken? Ook dan helpt IJmond Werkt! u bij het vinden van werk. Werkgevers hebben toegezegd dat ze meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen. IJmond Werkt! helpt hen daarbij. Zodra u een baan hebt gevonden wordt op de werkplek gemeten of u wellicht minder produceert dan een werknemer zonder arbeidsbeperking. Dat heet een loonwaardebepaling. Produceert u inderdaad minder dan komt de werkgever in aanmerking voor een vergoeding. Dat heet loonkostensubsidie. Daarnaast komt de werkgever ook in aanmerking voor een vergoeding van het loon dat u ontvangt als u ziek wordt. Dat heet de no- risk polis.

Als u niet binnen 2 jaar aan het werk kunt, bepaalt de gemeente in goed overleg met u welke hulp u nodig hebt. Dit verwoordt de klantmanager van de afdeling Sociaal Domein in een beschikking. Daarin staat welke stappen worden ondernomen om u zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. U moet in ieder geval gebruik maken van noodzakelijke medische behandeling. Ook kan het zinvol zijn om vrijwilligerswerk te verrichten of een tegenprestatie te leveren: 

Als u tijdens uw re-integratietraject of uw werk kinderopvang nodig hebt, krijgt u te maken met de Wet kinderopvang. De tegemoetkoming van het rijk vraagt u aan bij de Belastingdienst. Een eventuele gemeentelijke bijdrage vraagt u aan bij de afdeling Sociaal Domein.

Wetgeving:
Re-integratieverordening PW - IOAW - IOAZ 2015
Beleidsregels re-integratie PW, IOAW en IOAZ 2016 gemeente Velsen
 

Werkzoekenden dienen zich in eerste instantie voor werk DIGITAAL te richten tot het UWV WERKbedrijf te Haarlem via www.werk.nl

U moet zoveel mogelijk in uw eigen onderhoud voorzien. Voor u een uitkering kunt aanvragen, moet u zich daarom eerst – digitaal - voor werk melden via www.werk.nl bij het UWV-WERKbedrijf in Haarlem. U hebt daar uw DigiD-code voor nodig.

U kunt daarna digitaal een uitkering aanvragen via:
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/uitkering-aanvragen/ww

Vervolgens meldt u zich voor hulp bij het vinden van werk of opleiding binnen twee werkdagen persoonlijk bij:
IJmond Werkt!
Stationsplein 48a
1948 LC Beverwijk,
Telefoon 0251-279000.

Meenemen:

Bij uw melding bij IJmond Werkt! moet u in elk geval een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (geen rijbewijs!).
De uitkeringsaanvraag wordt behandeld door de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Velsen. U ontvangt binnen een week na indiening van uw aanvraag een uitnodiging voor een gesprek op het gemeentehuis te IJmuiden.

Wie helemaal vastloopt met de aanvraag kan voor advies bellen met IJmond Werkt!. Hierboven staat het telefoonnummer vermeld.

Om voor gemeentelijke ondersteuning in aanmerking te komen dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent inwoner van Velsen.
  • U staat via www.werk.nl als werkzoekende ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf in Haarlem
  • De afdeling Sociaal Domein heeft vastgesteld dat u niet zonder hulp een plek op de arbeidsmarkt kunt verwerven.

U hebt geen recht op ondersteuning als u:

  • Leerplichtig bent op basis van de Leerplichtwet.
  • Een beroep kunt doen op studiefinanciering in het kader van de Wet studiefinanciering.
  • Aanspraak kunt maken op ondersteuning van een andere organisatie, zoals het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

IJmond Werkt! 
Stationsplein 48a,
1948 LC  Beverwijk
Telefoon 0251-279000

Inloop dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en verder op afspraak

Postadres: 
IJmond Werkt!
Postbus 462
1940 AL  Beverwijk

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl