De agenda van de raadsvergadering kan 10 dagen voor de vergadering digitaal worden ingezien, maar ligt ook ter inzage bij de publieksbalie in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Dit geldt ook voor de vergaderstukken.

De vergaderingen zijn over het algemeen genomen openbaar, dit geldt ook voor de vergaderingen van de Rekenkamer.

Spreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan is mogelijk bij een sessie als dit aangegeven is. Inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan is bij een raadvergadering niet mogelijk. Om te kunnen spreken tijdens de raadsvergadering over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan, kan de burger zich aanmelden voor het 'actualiteitenuurtje'. Per inspreker is er maximaal 2 minuten spreekrecht (zie: Inspreken Raadsplein).

Wanneer u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dient u dit de woensdag vóór de vergadering, 16.00 uur, te melden bij de griffie.

Wilt u inspreken bij een fractievergadering, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de desbetreffende politieke partij. Adressen en telefoonnummers hiervan zijn te vinden in de gemeentegids.

 

 

Voor al uw vragen met betrekking tot de gemeenteraad en de vergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie:

Digitaal:

Telefonisch: Op werkdagen is de griffie bereikbaar voor vragen over de gemeenteraad of de bijeenkomsten op het Raadsplein en andere raadsvergaderingen op 0255-567502.