Als u plannen heeft waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kan het nuttig zijn om eerst een principeaanvraag in te dienen. Men noemt dit ook wel vooroverleg.

Een principeaanvraag is met name zinvol wanneer het vooraf onvoldoende duidelijk voor u is of de gemeente de omgevingsvergunning zal verlenen wanneer u die aanvraagt. De gemeente kan de vergunning namelijk ook weigeren. U heeft dan een volledige aanvraag moeten samenstellen (inclusief tekeningen en berekeningen), u heeft de nodige investeringen gedaan in kosten, moeite en tijd en uiteindelijk heeft u enkel een weigeringsbesluit en een legesfactuur voor de kosten die de gemeente heeft gemaakt om uw aanvraag te behandelen. Om dit te voorkomen biedt de gemeente de mogelijkheid om eerst een principeaanvraag in te dienen.

Voordelen van een principeaanvraag 

Er zitten meer voordelen aan het indienen van een principeaanvraag. U hoeft geen volledig uitgewerkt plan in te dienen. Uiteraard geldt wel dat de zekerheid, die de gemeente u kan bieden, afhangt van de duidelijkheid van de stukken die u indient. U krijgt een goed beeld van de kans van slagen van uw plan voordat u het gaat uitwerken en dus kosten maakt voor het (laten) tekenen en berekenen. Ook gaat de wettelijke vergunningprocedure vaak sneller als uw plan al in een vooroverleg is beoordeeld.

In de praktijk wordt vooral bij bouwplannen en/of ontheffingen van het bestemmingsplan vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een principeaanvraag te doen. Dat is niet altijd nodig. Wilt u bijvoorbeeld een dakopbouw realiseren die dezelfde is als de opbouw die uw buren recent met vergunning hebben gebouwd, dan is de kans zeer groot dat ook u een vergunning krijgt.

Wilt u - bijvoorbeeld - een nieuwe woning of bedrijfshal bouwen, een activiteit uitvoeren in een gebied dat is beschermd in verband met flora en fauna of u wilt iets wijzigen aan een monumentaal pand, dan is het raadzaam om eerst een principeaanvraag in te dienen.

Download het formulier 'principeaanvraag (vooroverleg) Wabo' en vul dit volledig in.

Stuur uw aanvraag en de daaerbij behorende stukken op naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

 

Tarief 2020: 
De kosten van een principeaanvraag is een vast bedrag van € 418,40.
Een eventuele welstandsbehandeling van een principeaanvraag kost € 80,35.

 

 

Vrije inloop: Voor lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen geen afspraak nodig.

Afspraak maken: Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer (0255) 567200 of 14 0255.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl