Gebruikt u een stuk grond van de gemeente door daar iets op te zetten, boven te hangen of in de grond te plaatsen? Bijvoorbeeld een terras, bouwsteiger of een container? Dan moet u precariobelasting betalen.

Download het aangiftebiljet 'precariobelasting' vul dit in en geef dit af aan de balie van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis of stuur het op naar:

Gemeente Velsen
Belastingen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

De hoogte van de belasting hangt af van de grootte van het voorwerp en de tijd waarin u gebruikmaakt van de gemeentegrond.

Precariobelasting

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het bedrag dat u moet betalen? Dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken via de pagina ‘Bezwaar maken en in beroep gaan tegen een besluit van Belastingen’.

Vrijstelling precariobelasting

Bij precariobelasting gaat het vooral om commerciële voorwerpen. In de meeste gevallen krijgen de onderstaande zaken een vrijstelling:

  • Voorwerpen voor een goed doel
  • Niet-commerciële straatversiering
  • Bloemen- en plantenbakken
  • Balkons, luifels en erkers

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl