Een tweede paspoort is een paspoort dat men in bepaalde gevallen naast een ander geldig paspoort mag hebben. Dit tweede paspoort is zowel een reisdocument als een identiteitsbewijs.

Als u voor zaken of uw beroep veel verschillende landen bezoekt, kunt u een tweede paspoort nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die 'conflicterende landen'.

Een tweede paspoort kan ook nodig zijn wanneer u regelmatig dringend moet reizen naar visumplichtige landen. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land.

Vingerafdruk

Vanaf 21 september 2009 moeten de Nederlandse paspoorten vingerafdrukken in de chip bevatten. De opname van vingerafdrukken vloeit voort uit een verordening van de Europese Unie. Het doel van de opname van biometrie in de reisdocumenten is het beter beveiligen tegen vervalsingen en frauduleus gebruik.

De vingerafdrukken worden bij het aanvragen van een reisdocument elektronisch opgenomen met een vingerafdruklezer die aan de balie is geplaatst. De twee afgenomen vingerafdrukken worden in een chip in uw paspoort opgeslagen.

Let op! Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het afnemen van vingerafdrukken. Zorg daarom voor schone vingers.

Uw vingerafdrukken worden bewaard totdat de uitreiking van het aangevraagde paspoort is geregistreerd. Vervolgens verwijdert de gemeente de vingerafdrukken uit het archief.

Bij het ophalen van uw document kan de vingerafdruk geverifieerd worden.

Spoedprocedure

U kunt ook een aanvraag via een spoedprocedure doen. In de meeste gevallen kunt u het nieuwe document dan de volgende werkdag ophalen. Een aanvraag via een spoedprocedure dient u vóór 14.00 uur in. Aan een spoedaanvraag zijn meerkosten verbonden. Het reisdocument kun u afhalen na 1 werkdag na 10.00 uur.

Geldigheid en gebruik

Uw tweede paspoort is twee jaar geldig en geeft toegang tot alle landen van de wereld. Het is ook een wereldwijd geaccepteerd identiteitsbewijs. Bekijk ook onder 'Bijzonderheden' de 'wijs op reis informatie'. U vindt daar reisadviezen en andere belangrijke informatie. Een goed advies: wees zuinig met uw reisdocument ! U mag naast een (tweede) paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.

Vermissing

De houder van het vermiste reisdocument legt een verklaring van vermissing af in de eigen woongemeente en ondertekent deze. U hoeft géén aangifte meer te doen bij politie. Daarna registreert de gemeente het reisdocument als vermist (‘V’) in de BRP. Een reisdocument dat in de BRP als vermist is geregistreerd, wordt automatisch nationaal en internationaal gesignaleerd. De houder kan vervolgens een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen. Ook wanneer er geen nieuw reisdocument wordt aangevraagd moet de houder van een vermist reisdocument een verklaring van vermissing afleggen. Dit is nodig om misbruik van het oude reisdocument tegen te gaan.

Indien u in het buitenland uw paspoort mist dient u daar wel aangifte te doen van de vermissing (diefstal/verlies) bij de lokale politie. (Uw reisverzekering kan naar het proces-verbaal van deze aangifte vragen.)

Hierna neemt u contact op met de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u verblijft voor meer informatie. Bij terugkomst in Nederland dient u weer een melding te doen bij Burgerzaken. Het proces-verbaal van de aangifte dient u te overleggen bij de aanvraag voor een nieuw reisdocument.

 

Beleid & Wetgeving
wetten.overheid.nl

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Belangrijk: Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Een aanvraag voor een Tweede paspoort dient altijd persoonlijk te worden gedaan.

Meenemen:

 • Alle in het bezit zijnde reis- en identiteitsdocumenten (een paspoort moet dan nog minimaal 6 maanden geldig zijn).
 • Is uw eerste paspoort niet in uw bezit vanwege een visumaanvraag? Dan is een kopie ook toegestaan. U moet dan wel de pagina met uw personalia (houderpagina) én alle visumbladen die bestempeld zijn kopiëren. Vergeet niet een schriftelijk bewijs mee te nemen van de ambassade of het consulaat waar uw eerste paspoort is.
 • Eén goed gelijkende kleurenpasfoto gemaakt door een vakfotograaf (die voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld aan de pasfoto die nodig is voor een reisdocument) Zie Eisen pasfoto reisdocument en rijbewijs
 • Minimaal twee bewijzen dat u het paspoort voor zakelijke of beroepsmatige redenen nodig heeft. Bijvoorbeeld: verklaring van uw werkgever *);  zakelijk contract, uitnodiging van buitenlands bedrijf of vergelijkbare documenten. Heeft u een eigen bedrijf? Dan overlegt u een uittreksel Kamer van Koophandel.
 • Eventueel proces-verbaal van de politie bij vermissing van uw reisdocument in het buitenland.
 • Pinpas of contant geld.

*) Alleen een brief van de werkgever is, sinds 1 april 2001, niet meer voldoende.

Aanvraag/bestelprocedure:

Spoedaanvraag:
Het is mogelijk een spoedaanvraag te doen. Bel dan voor een afspraak met de afdeling Burgerzaken naar 14 0255.
Als u vóór 14.00 uur uw aanvraag doet, kunt u - tegen betaling van de meerkosten - het paspoort de volgende werkdag (na 10.00 uur) ophalen.

Geen spoed?
Duur:
 4 werkdagen

Paspoort laten bezorgen

U kunt uw reisdocument(en) laten bezorgen (overal binnen Nederland, behalve op de Waddeneilanden) voor € 15,00 per bezorging. We bezorgen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur. Zaterdag de hele dag van 08:00 uur tot 18:00 uur in een 4-uur tijdvenster op een dagdeel welke u het beste uitkomt. Geef tijdens uw afspraak aan de balie aan dat u uw reisdocument(en) wilt laten bezorgen.

Zelf online een afspraak maken: U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week via het internet zelf een afspraak maken. Leest u a.u.b. eerst ook alle productinformatie voordat u dat doet. U krijgt circa 20 seconden na het aanklikken van de link hieronder de mogelijkheid een datum en tijd te selecteren voor uw afspraak. U kunt kiezen vanaf de komende werkdag (dus niet de huidige) t/m 30 dagen in de toekomst.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Let op:
Wanneer u Internet Explorer 10 heeft, kan het zijn dat u problemen ondervindt met het maken van de online afspraak bij het selecteren van een datum en/of tijd. De oorzaak ligt dan in uw browser. Neem in dit geval contact op met 140255 voor het telefonisch maken van een afspraak. Excuses voor dit ongemak.

Noodpaspoort
Als u ook via een spoedprocedure bij de gemeente niet meer tijdig een geldig paspoort kunt krijgen, kunt u onder voorwaarden een noodpaspoort krijgen.

Servicegarantie
Tenminste vier weken van te voren krijgt u bericht dat uw reisdocument verloopt.

Kosten paspoort 2020

Normale aanvraag Spoedaanvraag Geldigheid
€ 73,20 € 123,05  2 jaar

Bezorgkosten

Normale aanvraag Spoedaanvraag
€ 15,00 Niet mogelijk

 

 • Het is verplicht om naast een 2e paspoort een paspoort te hebben dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit paspoort mag niet volgestempeld zijn.
 • Een 2e paspoort heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.
 • Persoonlijke aanwezigheid is bij de aanvraag èn het afhalen vereist.
 • Bij vermissing in het buitenland (verlies of diefstal) dient direct aangifte te worden gedaan bij de lokale politie.
 • Aanvullende documenten dienen te worden overlegd. Zie voor verdere informatie hierover 'Aanvragen'.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Overige bijzonderheden

Op 21 september 2009 is de vingerscan in het reisdocument ingevoerd.

 

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken