Een tweede paspoort is een paspoort dat men in bepaalde gevallen naast een ander geldig paspoort mag hebben. Dit tweede paspoort is zowel een reisdocument als een identiteitsbewijs.

Als u voor zaken of uw beroep veel verschillende landen bezoekt, kunt u een tweede paspoort nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die 'conflicterende landen'.

Een tweede paspoort kan ook nodig zijn wanneer u regelmatig dringend moet reizen naar visumplichtige landen. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land.

Vingerafdruk

Vanaf 21 september 2009 moeten de Nederlandse paspoorten vingerafdrukken in de chip bevatten. De opname van vingerafdrukken vloeit voort uit een verordening van de Europese Unie. Het doel van de opname van biometrie in de reisdocumenten is het beter beveiligen tegen vervalsingen en frauduleus gebruik.

De vingerafdrukken worden bij het aanvragen van een reisdocument elektronisch opgenomen met een vingerafdruklezer die aan de balie is geplaatst. De twee afgenomen vingerafdrukken worden in een chip in uw paspoort opgeslagen.

Let op! Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het afnemen van vingerafdrukken. Zorg daarom voor schone vingers.

Uw vingerafdrukken worden bewaard totdat de uitreiking van het aangevraagde paspoort is geregistreerd. Vervolgens verwijdert de gemeente de vingerafdrukken uit het archief.

Bij het ophalen van uw document kan de vingerafdruk geverifieerd worden.

Spoedprocedure

U kunt ook een aanvraag via een spoedprocedure doen. In de meeste gevallen kunt u het nieuwe document dan de volgende werkdag ophalen. Een aanvraag via een spoedprocedure dient u vóór 14.00 uur in. Aan een spoedaanvraag zijn meerkosten verbonden. Het reisdocument kun u afhalen na 1 werkdag na 10.00 uur.

Geldigheid en gebruik

Uw tweede paspoort is twee jaar geldig en geeft toegang tot alle landen van de wereld. Het is ook een wereldwijd geaccepteerd identiteitsbewijs. Bekijk ook onder 'Bijzonderheden' de 'wijs op reis informatie'. U vindt daar reisadviezen en andere belangrijke informatie. Een goed advies: wees zuinig met uw reisdocument ! U mag naast een (tweede) paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.

Vermissing

De houder van het vermiste reisdocument legt een verklaring van vermissing af in de eigen woongemeente en ondertekent deze. U hoeft géén aangifte meer te doen bij politie. Daarna registreert de gemeente het reisdocument als vermist (‘V’) in de BRP. Een reisdocument dat in de BRP als vermist is geregistreerd, wordt automatisch nationaal en internationaal gesignaleerd. De houder kan vervolgens een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen. Ook wanneer er geen nieuw reisdocument wordt aangevraagd moet de houder van een vermist reisdocument een verklaring van vermissing afleggen. Dit is nodig om misbruik van het oude reisdocument tegen te gaan.

Indien u in het buitenland uw paspoort mist dient u daar wel aangifte te doen van de vermissing (diefstal/verlies) bij de lokale politie. (Uw reisverzekering kan naar het proces-verbaal van deze aangifte vragen.)

Hierna neemt u contact op met de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u verblijft voor meer informatie. Bij terugkomst in Nederland dient u weer een melding te doen bij Burgerzaken. Het proces-verbaal van de aangifte dient u te overleggen bij de aanvraag voor een nieuw reisdocument.

 

Beleid & Wetgeving
wetten.overheid.nl