Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Vier werkdagen later haalt u het paspoort persoonlijk af. Als u uw paspoort op maandag aanvraagt kunt het paspoort dus op de vrijdag erna ophalen. U kunt digitaal een afspraak maken.
Het persoonlijk aanwezig zijn geldt ook voor kinderen. U kunt dus niet als ouder het paspoort voor uw kind aanvragen of ophalen zonder dat hij/zij daarbij aanwezig is.

Vingerafdruk

Vanaf 21 september 2009 moeten de Nederlandse paspoorten vingerafdrukken in de chip bevatten. De opname van vingerafdrukken vloeit voort uit een verordening van de Europese Unie. Het doel van de opname van biometrie in de reisdocumenten is het beter beveiligen tegen vervalsingen en frauduleus gebruik.

De vingerafdrukken worden bij het aanvragen van een reisdocument elektronisch opgenomen met een vingerafdruklezer die aan de balie is geplaatst. De twee afgenomen vingerafdrukken worden in een chip in uw paspoort opgeslagen.

Let op! Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het afnemen van vingerafdrukken. Zorg daarom voor schone vingers.

Uw vingerafdrukken worden bewaard totdat de uitreiking van het aangevraagde paspoort is geregistreerd. Vervolgens verwijdert de gemeente de vingerafdrukken uit het archief.

Van kinderen onder de 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen en dus ook niet opgeslagen in de chip. Ook wanneer het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken op te nemen gebeurt dit niet. Bij het ophalen van uw document kan de vingerafdruk geverifieerd worden.

Spoedprocedure

U kunt ook een aanvraag via een spoedprocedure doen. In de meeste gevallen kunt u het nieuwe document dan de volgende werkdag ophalen. Een aanvraag via een spoedprocedure dient u vóór 14.00 uur in. Aan een spoedaanvraag zijn meerkosten verbonden. Het reisdocument kun u afhalen na 1 werkdag na 10.00 uur.

Geldigheid en gebruik

Personen ouder dan 18 jaar krijgen een paspoort met een geldigheidsduur van 10 jaar. Een paspoort voor minderjarigen is 5 jaar geldig. Dit reisdocument geeft toegang tot alle landen van de wereld. Het is ook een wereldwijd geaccepteerd identiteitsbewijs. Bekijk ook onder 'Bijzonderheden' de 'wijs op reis informatie'. U vindt daar reisadviezen en andere belangrijke informatie. Een goed advies: wees zuinig met uw reisdocument ! U mag naast een paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.

Toestemming

Personen die nog geen 18 jaar zijn, hebben voor de aanvraag van een paspoort schriftelijke toestemming van alle gezagdragers (ouder(s) of voogd) nodig.
Bij meerderjarige personen die onder curatele staan is voor de aanvraag van een paspoort toestemming van de curator vereist. Kijk voor meer informatie bij 'Toestemming bij reisdocumenten'

Vermissing

De houder van het vermiste reisdocument legt een verklaring van vermissing af in de eigen woongemeente en ondertekent deze. U hoeft géén aangifte meer te doen bij politie. Daarna registreert de gemeente het reisdocument als vermist (‘V’) in de BRP. Een reisdocument dat in de BRP als vermist is geregistreerd, wordt automatisch nationaal en internationaal gesignaleerd. De houder kan vervolgens een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen. Ook wanneer er geen nieuw reisdocument wordt aangevraagd moet de houder van een vermist reisdocument een verklaring van vermissing afleggen. Dit is nodig om misbruik van het oude reisdocument tegen te gaan.

Bij vermissing van een reisdocument gelden aanvullende voorwaarden.

Indien u in het buitenland uw paspoort mist dient u wel daar aangifte te doen van de vermissing (diefstal/verlies) bij de lokale politie. (Uw reisverzekering kan naar het proces-verbaal van deze aangifte vragen.)

Hierna neemt u contact op met de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u verblijft voor meer informatie. Bij terugkomst in Nederland dient u weer een melding te doen bij Burgerzaken. Het proces-verbaal van de aangifte dient u te overleggen bij de aanvraag voor een nieuw reisdocument.

Noodpaspoort
Als u ook via een spoedprocedure bij de gemeente niet meer tijdig een identiteitskaart of paspoort kunt krijgen, kunt u onder voorwaarden een noodpaspoort krijgen. Kijk voor een uitgebreide beschrijving bij Noodpaspoort.

Kijk voor een zakenpaspoort bij de productbeschrijving zakenpaspoort.
Kijk voor een tweede paspoort bij de productbeschrijving paspoort, tweede

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl

 

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak !!!

['TP-Burgerzaken afspraak-1271153070910']

Belangrijk: Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Een aanvraag voor een paspoort moet altijd persoonlijk worden gedaan.

Zorg dat er goede vingerafdrukken van u kunnen worden genomen (denk aan verfresten e.a.)

Meenemen:

  • één goed gelijkende kleurenpasfoto (die aan de gestelde eisen voldoet; vertel de fotograaf dat u de pasfoto nodig heeft voor een reisdocument). Zie ook:
    http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
  • álle Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten die op uw naam staan, ongeacht of ze nog geldig zijn of niet.
  • eventueel proces-verbaal van de politie bij vermissing van uw reisdocument in het buitenland en indien u dit heeft een kopie van uw vermiste reisdocument.
  • eventueel toestemming (klik voor uitgebreide informatie op 'toestemming bij reisdocumenten'. U vindt daar ook een toestemmingsformulier)
  • pinpas of contant geld.

Als u een geldig visum in uw paspoort heeft staan, meld dit dan bij de aanvraag !

Aanvraag/bestelprocedure:

Spoedaanvraag:
Het is mogelijk een spoedaanvraag te doen. Bel dan voor het maken van een afspraak met Burgerzaken naar 14 0255.
Als u vóór 14.00 uur uw aanvraag doet, kunt u - tegen betaling van de meerkosten - het paspoort de volgende werkdag (na 10.00 uur) ophalen.

Geen spoed?
Duur: 4 werkdagen.

Zelf online een afspraak maken: U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week via het internet zelf een afspraak maken. Leest u a.u.b. eerst ook alle productinformatie voordat u dat doet. U krijgt circa 20 seconden na het aanklikken van de link hieronder de mogelijkheid een datum en tijd te selecteren voor uw afspraak. U kunt kiezen vanaf de komende werkdag (dus niet de huidige) t/m
30 dagen in de toekomst.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Let op:
Wanneer u Internet Explorer 10 heeft, kan het zijn dat u problemen ondervindt met het maken van de online afspraak bij het selecteren van een datum en/of tijd. De oorzaak ligt dan in uw browser. Neem in dit geval contact op met 14 0255 voor het telefonisch maken van een afspraak. Excuses voor dit ongemak.

Noodpaspoort
Als u ook via een spoedprocedure bij de gemeente niet meer tijdig een geldige identiteitskaart of paspoort kunt krijgen, kunt u onder voorwaarden een noodpaspoort krijgen. Klik voor de uitgebreide beschrijving op 'Noodpaspoort'.

Legeskosten 2018:

reisdocument 5 jaar geldig tot 18 jaar:

€ 52,00  - nationaal paspoort voor een minderjarige tot 18 jaar
€ 47,55   - spoedaanvraag (totaal € 99,55)

reisdocument 10 jaar geldig vanaf 18 jaar:

€ 65,30   - gewone aanvraag
€ 47,55   - spoedaanvraag (totaal € 112,85)

 

  • Het is toegestaan om naast een paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart te hebben
  • Persoonlijke aanwezigheid is bij de aanvraag èn het afhalen vereist. Dit geldt ook voor kinderen. (U kunt dus niet als ouder het paspoort van uw kind aanvragen of ophalen zonder dat hij/zij daarbij aanwezig is.)
  • Bij vermissing (verlies of diefstal) in het buitenland dient direct aangifte te worden gedaan bij de lokale politie.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Identiteitsdocumenten reisdocumenten
Wijs op reis
Eisen pasfoto reisdocument en rijbewijs

Overige bijzonderheden:
Op 21 september 2009 is de vingerscan in het reisdocument ingevoerd.

['TP-Burgerzaken afspraak-1271153070910']

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl