In het aanwijzingsbesluit Parkeerbelasting, behorende bij de Verordening parkeerbelasting  is opgenomen waar, wanneer en op welke wijze voor het parkeren van een motorvoertuig parkeerbelasting verschuldigd is.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Als de parkeercontroleur constateert dat er niet of te weinig is betaald voor het parkeren van een motorvoertuig legt de parkeercontroleur een naheffingsaanslag parkeerbelasting op. Naast het parkeertarief wordt ook de wettelijke administratieve kosten opgelegd.

Tariefstelling

De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast. De tarieventabel maakt deel uit van de verordening Parkeerbelasting.

Wet- en regelgeving:
Parkeernormenbeleid gemeente Velsen
wetten.overheid.nl