Een overlijdensakte is een officieel document waarin staat dat iemand is overleden.

Wanneer iemand overlijdt wordt dit (meestal) door de begrafenisondernemer gemeld bij de gemeente waar deze persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte, waarna er verlof (toestemming) tot begraven of cremeren wordt gegeven. Deze akte kunt u opvragen.