Aangifte van overlijden

Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt dient een akte te worden opgemaakt in de registers van de Burgelijke Stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Er is geen vastgestelde aangiftetermijn, maar in verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie dient te geschieden, moet u doorgaans binnen vijf dagen na de dag van overlijden aangifte doen. Dit omdat bij de aangifte in de meeste gevallen verlof tot begraving of crematie wordt afgegeven. U kunt aangifte doen wanneer u uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden.

In de BRP (BasisRegistratie Persoonsgegevens; (voorheen de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA)) wordt het overlijden verwerkt van iemand die als ingezetene staat ingeschreven en bij de eventuele partner. De aangifte van overlijden gebeurt in de praktijk meestal door de begrafenisondernemer. Na het opmaken van de overlijdensakte wordt tevens verlof tot begraven/cremeren afgegeven. Degene die de melding van het overlijden doet ontvangt meteen het schriftelijke bericht van verlof tot begraven/cremeren.

Aanvragen van een kopie van de akte van overlijden:

In sommige gevallen hebt u een schriftelijk bewijs nodig dat iemand is overleden. Een pensioenfonds kan hier bijvoorbeeld om vragen. U kunt in de gemeente waar het overlijden plaatsvond een ‘uittreksel register van overlijden' aanvragen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze akte op. Een afschrift van die akte is een officieel bewijs van overlijden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl

Aanvraag akte

Een aanvraag van een akte doet u altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bent u bijvoorbeeld getrouwd in Velsen? Vraag dan bij Gemeente Velsen uw huwelijksakte aan. Ben u getrouwd in een andere gemeente? Vraag de akte in die gemeente aan. Dit geldt voor:

  • Geboorte
  • Overlijden
  • Huwelijk

Een echtscheiding wordt bijgeschreven op de huwelijksakte en moet u aanvragen bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Let op: u krijgt geen geld terug als u de akte in Velsen aanvraagt en Velsen de akte niet heeft. Er zijn dan wel kosten gemaakt om uw gegevens op te zoeken

Voor het aanvragen van een kopie van de akte van overlijden:

U kunt een kopie van de akte van overlijden aanvragen van een familielid (vader, moeder, partner of kind) maar ook van een ander persoon.

Er zijn 3 mogelijkheden:

Is de betreffende persoon in Velsen overleden en wilt u een afschrift van zijn/haar overlijdensakte, dan kunt u het afschrift:

1. Digitaal

Een uittreksel kunt u online aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD-code nodig. U krijgt de overlijdensakteakte dan binnen 3 werkdagen per post toegestuurd.

2. Aanvragen per post

U ontvangt dan bij het afschrift een verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken. U kunt uw aanvraag, inclusief een kopie van uw legitimatiebewijs, sturen naar:

Gemeente Velsen,
t.a.v. Burgerzaken,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

3. Afhalen

Voor het afhalen van een uittreksel aan de balie bij Burgerzaken kunt u online een afspraak maken. Klik hier voor het maken van een afspraak. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

  • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Het uittreksel kan uitsluitend door de inwoner zelf worden aangevraagd of door iemand die door u daarvoor wordt gemachtigd. U kunt iemand machtigen door een door u ingevuld en ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde mee te geven. De gemachtigde dient zich ook te kunnen legitimeren. (Afspraak maken voor Burgerzaken voor of door de gemachtigde)

Voor het doen van aangifte van overlijden (in de praktijk wordt dit meestal door de begrafenisondernemer gedaan):

  1. B-enveloppe (een enveloppe bestemd is voor het CBS en waarin een formulier is gevoegd waarop de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld gegevens omtrent de doodsoorzaak heeft vermeld)
  2. Indien er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak; de verklaring van overlijden afgegeven door de behandelend geneeskundige of gemeentelijke lijkschouwer
  3. Indien er sprake is van een onnatuurlijke doodsoorzaak; verklaring van geen bezwaar tegen begraven/cremeren afgegeven door de Officier van Justitie.
  4. Indien uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige
  5. Indien er sprake is van ontleding; verzoek aan burgemeester tot afgifte van verlof tot ontleding
  6. Desgewenst het trouwboekje in verband met bijwerking van gegevens van het overlijden

Leges 2020

€ 13,80 - kosten voor de kopie van de akte van aangifte van overlijden.

(De aangifte op zich is kostenloos. Deze aangifte wordt meestal door een begrafenisondernemer verzorgd.)

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken