De regelgeving met betrekking tot het verkeer is in de wegenverkeerswet vastgelegd en iedereen dient zich hieraan te houden.

Voor bepaalde openbare wegen geldt een parkeerverbod of zelfs een geheel verbod tot toegang voor gemotoriseerd verkeer (autovrije zones en winkelpromenades). Indien toegang van gemotoriseerd verkeer noodzakelijk is voor het laden of lossen en het realiseren van (ver)bouw, dan kunt u bij de gemeente een onthefffing van dit verbod aanvragen.

Hiervoor kunt u bij de gemeente voor een parkeerontheffing (meestal tijdelijk) een verzoek indienen. Deze ontheffing kan door de gemeente, onder door de gemeente bepaalde voorwaarden worden verstrekt, maar de gemeente Velsen is zeer terughoudend met het verlenen van een ontheffing voor een parkeerverbod.

U kunt uw schriftelijke verzoek indienen bij de afdeling Openbare Werken. Bij uw verzoek dient u te overleggen:

  • Geldig kentekenbewijs (indien van toepassing).
  • De reden
  • Aard van gevraagde ontheffing
  • Plaats
  • Datum
  • Tijdstip

Opsturen naar afdeling Openbare Werken:

Gemeente Velsen,
afdeling Openbare Werken
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

De kosten van dit product verschillen per casus.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl