U betaalt Onroerendezaakbelasting (OZB) wanneer u onroerende zaken bezit of gebruikt. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, winkel, bedrijfshal, verenigingsgebouw, school of een perceel grond.

De onroerendezaakbelastingen bestaan uit twee gedeelten:

  1. OZB voor de eigenaar van een onroerende zaak (zowel woning als niet-woning), de zogenaamde eigenarenbelasting.
  2. OZB voor de gebruiker van een niet-woning, de zogenaamde gebruikersbelasting.

De situatie op 1 januari van het belastingjaar is beslissend voor de aanslagoplegging OZB. Eindigt het eigendom of gebruik in de loop van het jaar, dan wordt geen vermindering verleend.

De tarieven voor de onroerendezaakbelasting wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Wet- en regelgeving

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

U kunt zich voor de volgende vragen bij de gemeente melden:

  1. Algemene informatie
  2. Het per kas betalen van de belasting
  3. Het treffen van een betalingsregeling
  4. Het aanvragen van kwijtschelding