U betaalt Onroerendezaakbelasting (OZB) wanneer u onroerende zaken bezit of gebruikt. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, winkel, bedrijfshal, verenigingsgebouw, school of een perceel grond.

De onroerendezaakbelastingen bestaan uit twee gedeelten:

  1. OZB voor de eigenaar van een onroerende zaak (zowel woning als niet-woning), de zogenaamde eigenarenbelasting.
  2. OZB voor de gebruiker van een niet-woning, de zogenaamde gebruikersbelasting.

De peildatum van het bedrag dat u betaald ligt altijd op 1 januari van het vorige kalenderjaar.