De gemeente brengt het onderhoudsrecht graven in rekening via de gecombineerde aanslag gemeentelijke jaarheffingen. De opbrengst gaat naar de verzorging van begraafplaats en graven. Voor elk graf geldt een vast tarief per jaar.

U kunt de onderhoudsrechten afkopen door in één keer te betalen voor een langere periode. De afkooptermijn loopt gelijk met de uitgifteduur van het graf, dit is maximaal twintig jaar. Afkopen heeft enkele voordelen: ten eerste is er geen risico dat het graf terugvalt aan de gemeente wanneer u niet kunt voldoen aan de jaarlijkse onderhoudsrechten. Daarnaast krijgt u korting op het jaarbedrag.

Een verzoek om onderhoudsrechten af te kopen kunt u schriftelijk indienen bij Belastingen & Invordering.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Wet- en regelgeving

U kunt een verzoek om onderhoudsrechten af te kopen schriftelijk indienen bij:

Gemeente Velsen
Belastingen & Invordering
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Zie Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 voor de afkoopbedragen

Het formulier voor de afkoop is gratis verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met de behandelend ambtenaar van de afdeling Belastingen & Invordering. U krijgt het dan toegestuurd.

In het jaar na de afkoopovereenkomst gaat de afkooptermijn in.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl