De gemeente brengt het onderhoudsrecht graven in rekening via de gecombineerde aanslag gemeentelijke jaarheffingen. De opbrengst gaat naar de verzorging van begraafplaats en graven. Voor elk graf geldt een vast tarief per jaar.

U kunt de onderhoudsrechten afkopen door in één keer te betalen voor een langere periode. De afkooptermijn loopt gelijk met de uitgifteduur van het graf, dit is maximaal twintig jaar. Afkopen heeft enkele voordelen: ten eerste is er geen risico dat het graf terugvalt aan de gemeente wanneer u niet kunt voldoen aan de jaarlijkse onderhoudsrechten. Daarnaast krijgt u korting op het jaarbedrag.

Een verzoek om onderhoudsrechten af te kopen kunt u schriftelijk indienen bij Belastingen & Invordering.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Wet- en regelgeving