Met een buitenlands rijbewijs mag in Nederland niet zonder meer gereden worden. Vaak is omwisseling van het rijbewijs nodig. Hiervoor kunt u via de gemeente een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam. Als de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs geweigerd wordt, kunt u bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer bezwaar maken. In de weigeringsbrief wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.
Het rijbewijs heeft het formaat van een creditcard. Bij vermissing gelden aanvullende eisen.

Rijbewijzen uit de volgende landen zijn omwisselbaar:

  • Europese Unie (op uw rijbewijs staat dan in ieder geval het symbool 'EG' of 'EU')
  • Europese Economische Ruimte (EER)
  • Nederlandse Antillen en Aruba
  • Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco en Zwitserland (alle categorieën)
  • Japan en Singapore (alleen categorie A en B)
  • Andorra, Israël, Zuid-Korea, Taiwan en provincie Quebec /Canada (alleen categorie B)

U mag met een geldig rijbewijs uit de EU of de EER maximaal tien jaar rijden in Nederland, gerekend vanaf de afgiftedatum van het buitenlandse rijbewijs. Is dat rijbewijs meer dan tien jaar geleden afgegeven? Dan mag u in Nederland rijden tot één jaar nadat u officieel in Nederland bent ingeschreven.

Als u een ander geldig buitenlands rijbewijs hebt, mag u daar maximaal een halfjaar (185 dagen) mee rijden in Nederland. Na die periode moet u in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Als het rijbewijs niet omwisselbaar is, moet u rijexamen doen. Meer informatie kunt u krijgen bij een erkende rijschoolhouder.

Voor personen die onder de zogenaamde ‘30%-belastingregel' vallen, geldt dat alle buitenlandse rijbewijzen omwisselbaar zijn. Deze personen hebben hierover een beschikking nodig van de belastinginspecteur in Heerlen. Het gaat in het kort gezegd om personen waarvan de Nederlandse overheid heeft vastgesteld dat ze van bijzondere betekenis zijn voor de Nederlandse economie of samenleving.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl