Met een buitenlands rijbewijs mag in Nederland niet zonder meer gereden worden. Vaak is omwisseling van het rijbewijs nodig. Hiervoor kunt u via de gemeente een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam. Als de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs geweigerd wordt, kunt u bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer bezwaar maken. In de weigeringsbrief wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.
Het rijbewijs heeft het formaat van een creditcard. Bij vermissing gelden aanvullende eisen.

Rijbewijzen uit de volgende landen zijn omwisselbaar:

 • Europese Unie (op uw rijbewijs staat dan in ieder geval het symbool 'EG' of 'EU')
 • Europese Economische Ruimte (EER)
 • Nederlandse Antillen en Aruba
 • Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco en Zwitserland (alle categorieën)
 • Japan en Singapore (alleen categorie A en B)
 • Andorra, Israël, Zuid-Korea, Taiwan en provincie Quebec /Canada (alleen categorie B)

U mag met een geldig rijbewijs uit de EU of de EER maximaal tien jaar rijden in Nederland, gerekend vanaf de afgiftedatum van het buitenlandse rijbewijs. Is dat rijbewijs meer dan tien jaar geleden afgegeven? Dan mag u in Nederland rijden tot één jaar nadat u officieel in Nederland bent ingeschreven.

Als u een ander geldig buitenlands rijbewijs hebt, mag u daar maximaal een halfjaar (185 dagen) mee rijden in Nederland. Na die periode moet u in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Als het rijbewijs niet omwisselbaar is, moet u rijexamen doen. Meer informatie kunt u krijgen bij een erkende rijschoolhouder.

Voor personen die onder de zogenaamde ‘30%-belastingregel' vallen, geldt dat alle buitenlandse rijbewijzen omwisselbaar zijn. Deze personen hebben hierover een beschikking nodig van de belastinginspecteur in Heerlen. Het gaat in het kort gezegd om personen waarvan de Nederlandse overheid heeft vastgesteld dat ze van bijzondere betekenis zijn voor de Nederlandse economie of samenleving.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl

 

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak !!!

Om een rijbewijs om te zetten kunt u via de gemeente een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam. Naast de aanvraag moet u ook het originele rijbewijs meesturen. De gemeente handelt deze aanvraag dus niet zelf af. Houdt u er rekening mee dat de aanvraag een aantal weken in beslag kan nemen.

Persoonlijke aanwezigheid is bij de aanvraag vereist.

Voor de aanvraag hebt u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • een geldig omwisselbaar buitenlands rijbewijs;
 • (zo nodig) een geschiktheidsverklaring (niet nodig bij EU of EER rijbewijs voor categorie AM, A,B,BE, T.;
 • (zo nodig) een bewijs dat u tenminste 185 dagen heeft gewoond in het land waar het rijbewijs is afgegeven;
 • (zo nodig) een beschikking van de belastinginspecteur van Heerlen (30%-belastingregel);
 • een recente goedgelijkende pasfoto die aan de gestelde eisen voldoet;
 • de verschuldigde kosten;
 • bij een Grieks of Koreaans rijbewijs is altijd een beëdigde vertaling in Nederlands of Engels vereist;
 • is het buitenlandse rijbewijs niet meer geldig, dan is er ook een verklaring van de buitenlandse afgevende autoriteiten nodig, waarin staat dat er geen bezwaar is tegen de afgifte;
 • als u volgens de Vreemdelingenwet 2000 een vreemdeling bent en geen onderdaan van een lidstaat van de EU of van een land aangesloten bij de EER bent, dan moet u in het bezit zijn van een geldige verblijfsdocument,  waaruit blijkt dat u rechtmatig in Nederland verblijft.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Tarieven 2020:

Omwisseling buitenlands rijbewijs € 49,95
Gezondheidsverklaring CBR € 37,80

 

 Bij vermissing (verlies of diefstal) dient direct aangifte / een melding te worden gedaan bij Burgerzaken.

Uw aanvraag wordt aangetekend verstuurd naar de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) en u krijgt van hen schriftelijk bericht wanneer uw rijbewijs bij de afdeling Burgerzaken kan worden opgehaald.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken