U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • Bouwen
  • Afwijken van het bestemmingsplan
  • Brandveilig gebruiken van bouwwerken
  • Het kappen van bomen
  • Het veranderen van een monument

Op Omgevingsloket.nl kunt u de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Stap 1 - Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig hebt of niets hoeft te doen.

U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

 

Stap 2 - Aanvraag

Een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl. Voor burgers met DigiD, via e-herkenning voor bedrijven
  2. Op papier

Stuur de aanvraag in tweevoud naar

Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Als u een omgevingsvergunning niet digitaal aanvraagt via het Omgevingsloket, rekenen wij een toeslag van € 260,00 (tarief 2020).

Hebt u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200.

Stap 3 - Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Stap 4 - Bekendmaking

Is uw aanvraag compleet? Dan wordt uw aanvraag in de huis-aan-huisbladen en op mijnoverheid.nl gezet.

Stap 5 - Beslissing

Wij laten u weten of u wel of niet een vergunning krijgt.

·Reguliere aanvraag

Over eenvoudige aanvragen moet de gemeente in maximaal 8 weken een besluit nemen. Binnen die 8 weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

·Complexere aanvraag

Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure. Dit duurt maximaal 26 weken. De termijn kan eenmalig verlengd worden.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u een vergoeding: leges. De hoogte van het legesbedrag varieert. Bekijk hiervoor de Leges 2019 Leges 2020 vanaf Titel 2, Hoofdstuk 3.

 

Omgevingsvergunning niet altijd nodig

U hebt niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen.

Principeaanvraag

Als vooraf niet duidelijk is of de gemeente een omgevingsvergunning verleent, is het nuttig een principeaanvraag in te dienen. Met een principeaanvraag hoeft u geen volledig uitgewerkt plan in te dienen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Vrije inloop

Voor het inzien van lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen hebt u geen afspraak nodig.

Afspraak maken

Hebt u een inhoudelijke vraag over een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning of een vraag die daarmee te maken heeft? Maakt dan een afspraak met de afdeling Vergunningen via 0255 567200. Een vakspecialist helpt u verder.