Voor iedere verandering aan een archeologisch rijksmonument (wijziging, verstoring enz.) moet door de eigenaar/gebruiker van het monument bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een monumentenvergunning aangevraagd worden. Deze instantie verleent de vergunning en niet de gemeente.

De aanvraag voor een monumentenvergunning wordt bij de gemeente ingediend en deze stuurt de aanvraag door.

Hiernaast kan het zijn dat er voor bepaalde activiteiten ook een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.