Om monumenten in stand te houden moeten ze goed en planmatig worden onderhouden. Om eigenaren hierin te ondersteunen zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

De subsidie bedraagt voor onderhoudswerkzaamheden maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 3.000 en voor restauratiewerkzaamheden 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.000,00.

Voordat een aanvraag tot subsidie in behandeling kan worden genomen, moet er in de meeste gevallen een omgevingsvergunning zijn verleend. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met monumentenzorg van de gemeente Velsen. Vanwege een beperkt beschikbaar budget worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst afgehandeld.