Een militair rijbewijs is buiten de militaire organisatie niet geldig. U kunt uw militair rijbewijs wel laten omzetten naar een regulier rijbewijs. Dit doet u binnen 3 jaar nadat het militair rijbewijs is afgegeven. U doet dit in de gemeente waar u staat ingeschreven.