U kunt bij de gemeente terecht voor alle mogelijke vragen over zaken die de leefbaarheid van uw wijk aangaan.

U kunt ook melding doen voor het doorgeven van gebreken en / of schade

Klik hier voor het elektronisch doorgeven van uw melding.

Dit geldt voor onderwerpen zoals:

 • Bomen
 • Bloembakken
 • Dumpingen in openbare ruimte
 • Hondenlosloopplaatsen
 • Inritten/Invalidenafrit
 • Parken
 • Parkeerplekken
 • Plantsoenen / grasvelden / bermen / groenstroken
 • Riolering *
 • Ruiterpaden
 • Schades
 • Speelplekken
 • Straatverlichting, zoals lantaarnpaal of lichtmast (uitgezonderd de buitenverlichting in poorten en stegen: deze dienen door de bewoners zelf worden vervangen). Gelieve het lichtmastnummer te vermelden.
 • Trottoirs
 • Vandalisme in openbare ruimte
 • Verlichting/Verkeerslichten
 • Watergangen / vijvers / sloten en waterpartijen
 • Wegen
 • Zwerfvuil / zwerfafval

* Meldingen over de riolering (van de erfgrens tot en met het hoofdriool) kunt u hier doorgeven.

Hoe verloopt de behandeling?

Wij registreren uw melding en geven die in behandeling bij de medewerkers van de afdeling Openbare Werken.

Als meer informatie nodig is kan een medewerker van Openbare Werken contact met u opnemen. Vult u daarom a.u.b. een correct telefoonnummer of e-mailadres in, zodat hij of zij u gemakkelijk kan bereiken. Het is erg belangrijk dat u de plaats of het object waarop uw melding betrekking heeft goed omschrijft.

Doorlooptijd

Wij streven er naar uw melding zo spoedig mogelijk af te handelen. Soms kan de opzichter zelf het probleem oplossen, soms moet hij daarvoor gespecialiseerde bedrijven inschakelen of iets bestellen, In dat geval duurt de afhandeling iets langer.

Op een melding over de openbare ruimte (defecten, overlast, klachten e.d.) ondernemen we binnen vijf werkdagen actie. In principe proberen wij de melding binnen die periode af te handelen. Als dat niet lukt informeren wij de melder over de termijn waarin de oplossing wel kan worden gerealiseerd.

Spoedeisende meldingen verhelpen wij zo snel mogelijk. Meldingen zijn spoedeisend als er gevaar is voor mens of dier (zoals een omver gereden lichtmast of een omgewaaide boom op de weg).

Terugkoppeling

Als u een correct e-mailadres heeft vermeld in het digitale formulier, ontvangt u van ons na het invullen automatisch een ontvangstbevestiging en nadien een mail wanneer uw melding wel/niet is afgehandeld.
Middels uw e-mailadres of telefoonnummer kunnen wij ook contact met u opnemen bij onduidelijkheden over uw melding, dat het oplossen bespoedigt.

Meldingen HVC

Een belangrijke partner in het onderhoud van de openbare ruimte is HVC. Zij zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van de bestrating en het inzamelen van het huishoudelijk afval. Daarnaast verzorgt HVC in de winter de gladheidbestrijding.

Meldingen over onderstaande zaken kunt u daarom bij HVC doen:

 • Minicontainers
 • Onder- en bovengrondse containers
 • Prullenbakjes op straat
 • Aanmelden van grofvuil
 • Verzoeken tot strooien (wintertijd/ gladheid)

U kunt uw melding doorgeven aan de afdeling Klantenservice via 0800-0700 of via een e-mail naar klantenservice@hvcgroep.nl
Voor een overzicht van hun dienstverlening kunt u hun website bezoeken https://www.hvcgroep.nl/

 

U kunt suggesties, klachten of meldingen digitaal doorgeven via het formulier 'Melding openbare ruimte' .

U kunt uw melding ook telefonisch doen via: 140255 of aan de balie in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

HVC:

U kunt uw melding doorgeven aan de afdeling Klantenservice via 0800-0700) of via een e-mail naar klantenservice@hvcgroep.nl
Voor een overzicht van hun dienstverlening kunt u hun website bezoeken https://www.hvcgroep.nl/

 

 

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

HVC :
Afvalbrengstation: openingstijden zie website HVC
Amsterdamseweg 10
1981 LE  Velsen-Zuid

Telefoon:
Klantenservice: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur (geen balie- of bezoekfunctie): 0800-0700.
"Grofvuillijn": 0800-0700

E-mailadres: klantenservice@hvcgroep.nl

Website: www.hvcgroep.nl

Postadres:
HVC
Postbus 100,
1670 AC Medemblik