Gemeente Velsen heeft 3 weekmarkten:

Santpoort

Hagelingerweg
vrijdag 9.00 - 16.00 uur

IJmuiden

Velserduinplein
donderdag 9.00 - 16.00 uur

Velserbroek

Aurora Bastion
dinsdag 9.00 - 16.00 uur

Om spullen te verkopen op een markt heeft een ondernemer een marktplaatsvergunning nodig.